โควิด-19 สถานการณ์ปัจจุบัน

โควิด-19 สถานการณ์ปัจจุบัน

โควิด-19 สถานการณ์ปัจจุบัน

โควิด-19 สถานการณ์ปัจจุบัน สถานการณ์ปัจจุบัน ในกรุงเทพมหานครวันนี้ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อมากขึ้น เป็นจำนวนมาก

ล่าสุดวันนี้การระบาด

วันนนี้ (2 มิ.ย.) เมื่อเวลา 08.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยตัวเลขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค-19 ในประเทศไทย ว่าล่าสุด สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในไทยวันนี้

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 3,440 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 2,353 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 1,087 ราย ยอดติดเชื้อรวมระลอกเมษายน 136,5999 ราย รวมยอดติดเชื้อสะสม 165,462 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 38 ราย เสียชีวิตสะสม 1,107 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,843 ราย รวมหายป่วยสะสม 114,578 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 49,777  จากข้อมูลของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

เป็นตระกูลของไวรัสที่ก่อให้อาการป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV) เป็นต้น

ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์ก่อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ โดยเชื้อไวรัสนี้พบครั้งแรกในการระบาดในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019

เนื่องจากตระกูลโคโรนาไวรัส เป็นสาเหตุการป่วยในคนและในสัตว์ เช่น อูฐ แมว คางค้าว ซึ่งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ไม่เหมือนกับไวรัสโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) หรือ ไวรัสโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง อาการทั่วไป ได้แก่ อาการระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ หายใจถี่ หายใจลำบาก

ในกรณีที่อาการรุนแรงมาก อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดออักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต การรักษาแบบประคับประคองเพื่อบรรเทาอาการป่วยต่างๆ  โดยปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อยู่บนพื้นผิวได้นานเพียงใด ขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าไวรัสอาจอยู่รอดได้ในไม่กี่ชั่วโมง โดยน้ำยาฆ่าเชื้อสามารถฆ่าเชื้อไวรัสไม่ให้สามารถแพร่เชื้อได้ ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีอาการคล้ายไข้หวัด อาการทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการรุนแรงทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดออักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต แม้ว่าอาการหลายอย่างจะคล้ายคลึง แต่เนื่องจากเกิดจากเชื้อไวรัสที่แตกต่างกัน จึงเป็นเรื่องยากที่จะสามารถระบุโรคตามอาการเพียงอย่างเดียว จึงต้องอาศัยการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันเชื้อ ไวรัสชนิดนี้มีความเป็นไปได้ที่มีสัตว์เป็นแหล่งรังโรค ส่วนใหญ่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย

ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนการแพร่กระจายเชื้อผ่านทางการพื้นผิวสัมผัสที่มีไวรัสแล้วมาสัมผัส ปาก จมูกและตา สามารถแพร่เชื้อผ่านทาง Fexo-oral route ได้ด้วย ขณะนี้ยังคงมีข้อจำกัดด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และการแพร่กระจายเชื้อ ดังนั้นจึงใช้ข้อมูลวิชาการของเชื้อไวรัสโคโรนาที่มีพันธุกรรมใกล้เคียงกัน ซึ่งพบว่าไวรัสโคโรนามีความสามารถในการมีชีวิตอยู่บนผิวสัมผัสได้ไม่ดี โควิด-19 สถานการณ์ปัจจุบัน จึงมีความเสี่ยงน้อยมากที่จะแพร่กระจายเชื้อไวรัสจากสินค้าหีบห่อหรือสิ่งของ ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนการแพร่กระจายเชื้อผ่านทางสินค้านำเข้าจากประเทศจีน และยังไม่พบผู้ป่วยที่มีความสัมพันธ์กับการขนส่งสินค้าแต่อย่างใด ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนการนำเข้าสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อได้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้มีอาการป่วย รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณตา จมูกและปาก โดยไม่ได้ล้างมือ ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือน้ำยาแอลกอฮอล์ล้างมือ 70% หากมีไข้ ไอ หายใจลำบาก ให้ไปพบแพทย์ทันที และแจ้งประวัติการเดินทาง ควรพักอยู่ที่บ้าน ปิดปากและจมูกด้วยทิชชูทุกครั้งที่ไอหรือจาม และทิ้งลงถังขยะ ทำความสะอาดและทำลายเชื้อตามวัสดุสิ่งของ และผิวสัมผัสต่างๆ หากท่านเดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใน 14 วัน และมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เหนื่อยหอบ โปรดไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง และควรป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น โดยงดเดินทางขณะป่วย โควิด-19 สถานการณ์ปัจจุบัน ถ้าจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงคลุกคลี่กับผู้อื่น ปิดปากและจมูกด้วยทิชชูทุกครั้งที่ไอหรือจามและทิ้งลงถังขยะ ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ 70%

ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญและใส่ใจกับสุขภาพร่างกายกันมากขึ้น   การดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ต้องรู้จักการกินอาหารเป็นสิ่งสำคัญ รองลงมาคือการออกกำลังกาย ด้วยเหตุนี้ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยโภชนาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหารและโภชนาการ จึงได้จัดทำข้อความและสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้ใช้ยึดเป็นแนวทางในการกินอาหารและออกกำลังกายให้ถูกต้องตามหลักทั่วไป การดำเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่อย่างไม่หยุดนิ่ง ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบยิ่งขึ้นลดความใส่ใจร่างกายของตัวเอง และให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่รอบตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำคัญกับเรื่องการงานหรือการเข้าสังคมมาเป็นอันดับแรก ทำให้ร่างกายรู้สึกเหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งอย่างหนักหน่วง และในขณะเดียวกันกลับละเลยที่จะใส่ใจดูแลตัวเองไม่ให้เวลากับตัวเองในการออกกำลังกายและพักผ่อน ซึ่งทั้งหมดนี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่าง ๆ ตามมาได้มากมาย 

หากลองหันกลับมาดูแลสุขภาพสักนิดโดยการเปลี่ยนแนวคิดในการใส่ใจสุขภาพให้มากกว่าเดิมโดยเริ่มจากสรรหาสิ่งดี ๆ มีคุณภาพมาบำรุงร่างกายและสิ่งอำนวยความสะดวกในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น การดูแลร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงไปพร้อมกับการเติมเต็มชีวิตด้วยความรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เริ่มดูแลสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอกให้คุณดูดีมีความมั่นใจในตนเอง รวมถึงการสรรหาอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลสุขภาพและการเพิ่มความคล่องตัวในการทำกิจวัตรชีวิตประจำวันให้กับคนที่คุณรักดังนั้นเพื่อตัวเราเอง เราจึงควรหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพของตัวเองกันให้มากขึ้น

เพราะเราอยากเห็นคนไทยดูแลตัวเองได้ดีในทุกรูปแบบจึงเป็นที่มาของ Promotive Care แนวคิดใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเองเพื่อสุขภาพที่ดีรอบด้านของคุณกับหลากหลาย lifestyle ในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปคือ
โควิด-19 สถานการณ์ปัจจุบัน
Essential Lifestyle หรือแนวคิดการดูแลตัวเอง  โดยนำคุณประโยชน์จากธรรมชาติมาเสริมสร้างสุขภาพ  เริ่มจากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  อาทิผักผลไม้หรือเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สกัดมาจากธรรมชาติพิถีพิถันในการสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ  และยังมีการดูแลเรื่องสุขภาพด้วยแนวคิดธรรมชาติใหม่ๆให้คุณได้ค้นหาและลองนำปรับใช้เช่นการล้างพิษการเสริมระบบภูมิคุ้มกัน
การดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอก  โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดูแลรูปร่างและสุขภาพผิวเพื่อสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
          Caring Lifestyle หรือแนวคิดการดูแลสุขภาพและเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัว  โดยหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง  และมอบสิ่งเหล่านั้นแก่คนรอบข้างสรรหาอุปกรณ์ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลเรื่องสุขภาพ  และส่งเสริมสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่สามารถใช้เองได้ง่ายๆที่บ้านเช่นการวัดความดันโลหิต หรือการวัดระดับน้ำตาลในเลือด
          Flexi Lifestyle หรือแนวความคิดในการเนินชีวิตที่เพิ่มความคล่องตัวในการทำกิจกรรมด้วยการเลือกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว  และช่วยให้คุณสามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆด้วยตัวคุณเองได้ง่าย  และสะดวกสบายยิ่งขึ้นเช่นรถเข็นไม้เท้าหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องสุขภัณฑ์
          Promotive Care จึงเป็นแนวคิดใหม่ในการดูแลตัวเองโดยยึดหลักการดูแลตัวเองในทุกๆด้านเพื่อให้ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณสมบูรณ์แบบมากที่สุด  เพราะการดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเพียงแค่ในช่วงที่เราเจ็บป่วยหรือในระยะสั้นเท่านั้นแต่ควรใส่ใจ  และดูแลในทุกรายละเอียดตั้งแต่เรื่องการรับประทานอาหารจนไปถึงเรื่องเครื่องอุปโภคที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันในระยะยาว 
         การดูแลตัวเองในแบบ Promotive Care จึงไม่ใช่เรื่องของการปรับพฤติกรรมเท่านั้น  แต่เป็นการปรับวิธีคิดในการดูแลตัวเองเปลี่ยนแนวคิดในการดูแลสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีรอบด้านของคุณและคนที่คุณรัก
การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเป็นวลีที่ใช้ได้ตลอดกาลเพราะไม่ว่าจะมีเงินทองมากมายแค่ไหนก็ไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีได้ หากไม่ดูแลสุขภาพให้ดีเมื่อถึงเวลาเจ็บป่วยอาจจะทำให้เสียทั้งเวลาเสียเงิน ที่สำคัญคือเสียใจทีหลังว่าไม่ยอมดูแลรักษาสุขภาพให้ดี สุขภาพดีเริ่มต้นได้ง่ายเพียงรู้จักวิธี การดูแลสุขภาพ จุดเริ่มต้นของความสำเร็จคือ ดูแลร่างกายให้แข็งแรง โดยต้องทำควบคู่กันกับการใช้ชีวิตประจำวัน สุขภาพร่างกายที่ดีเริ่มต้นที่สุขภาพจิตใจที่ดี เริ่มจากการรักษาจิตใจให้ดีอยู่เสมอด้วยการเลือกมองโลกในด้านบวก มองหาสิ่งที่ดีเรื่องราวดี ๆ โอกาสที่ดีในชีวิต เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาต้องรู้จักที่จะจัดการกับอารมณ์เพื่อรับมือกับปัญหาให้สามารถผ่านพ้นมันไปได้ มองหาหนทางแก้ไขมากกว่าโฟกัสที่เรื่องแย่ ๆ เมื่อเรามองหาสิ่งไหนเราก็จะมองเห็นสิ่งนั้น สุขภาพที่ดีต้องดีทั้งร่างกายและจิตใจสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวคุณเองที่สามารถจัดการบริการเวลาดูแลตัวเองได้จากกิจวัตรประจำวันด้วยการดูแลจิตใจและร่างกายด้วยการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์และกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เพียงเท่านี้สุขภาพดีก็อยู่ไม่ไกลแล้ว

วัยรุ่นเป็นช่วงอายุที่มีความพิเศษทั้งร่าง กายและจิตใจ เป็นวัยที่เชื่อว่าความสวย-ความหล่อเป็นสิ่งสาคัญสุด เพื่อสร้างจุด สนใจต่อเพศตรงข้าม จนบางครั้งละเลยสิ่งสาคัญที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะก้าวเติบโตเป็น ผู้ใหญ่ โดยเฉพาะความสาคัญของอาหาร ซึ่งวัยรุ่นส่วนใหญ่มักห่วงเรื่องอ้วน หรือมุ่งมั่นไปเลือกกินอาหารเสริมแทน จนอาจสร้างอันตรายให้ร่างกายในเวลาต่อมา ธรรมชาติของวัยรุ่น ตามหลักจิตวิทยาเราแบ่งวัยรุ่นออกเป็น 3 ระยะ คือ – วัยรุ่นตอนต้น(1-13 ปี) – วัยรุ่นตอนกลาง(14-16ปี) – วัยรุ่นตอนปลาย(17-20 ปี) วัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการเป็นปัจจัยที่สาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์ที่จะทาให้ร่างกายแข็งแรงมีภาวะ โภชนาการที่ดี เพราะการได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ไม่มากไม่น้อยเกินไป การเรียนรู้ถึงหลักของโภชนาบัญญัติจะทาให้เราบริโภคอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับวัยวัยรุ่นเป็นวัยที่เจริญเติบโต เร็วจึงควรบริโภคให้ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จะมีอาการไข้ ร่วมกับ อาการทางเดินหายใจ เช่น ไอจาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ และมีประวัติเดินทางไปยังประเทศจีน ภายใน 14 วันก่อนเริ่มมีอาการ หากมีอาการและประวัติเดินทางดังกล่าว ควรรีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป

About the Author

One thought on “โควิด-19 สถานการณ์ปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may also like these

PowerFul By Rufeo