เคบียูสปอร์ต โพลฯ เผยคนไทยตั้งความหวัง ฟุตบอลคว้าทองซีเกมส์มากสุด

เคบียูสปอร์ต โพลฯ เผยคนไทยตั้งความหวัง ฟุตบอลคว้าทองซีเกมส์มากสุด

เคบียูสปอร์ต โพลฯ เผยคนไทยตั้งความหวัง ฟุตบอลคว้าทอง ซีเกมส์ มากสุด จากการที่นักกีฬาทีม ชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 12-23 พ.ค.65 นั้นเพื่อเป็นการสะท้อนมุมมองและสร้างการมีส่วนร่วมของแฟนกีฬาที่มีต่อโอกาสและความสำเร็จของคณะนักกีฬากับการแข่งขัน KBU SPORT POLL

( เคบียูสปอร์ต โพล) โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงสำรวจคิดเห็นเรื่อง “ความหวังและโอกาสกับความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในฮานอย 2021”

สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 9-11 พ.ค. 65โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจข่าวสารทางการกีฬาซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 1,408 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 815 คน คิดเป็นร้อยละ 57.89 เพศหญิง 593 คน คิดเป็นร้อยละ 42.11 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆโดยภาพรวมพบว่า

ความสนใจที่จะติดตามการแข่งขัน กลุ่มอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 88.07 สนใจ รองลงมาร้อยละ 8.63 ยังไม่ตัดสินใจ และร้อยละ 3.30 ไม่สนใจ ส่วนความหวังและโอกาสกับการเป็นเจ้าเหรีญทอง ส่วนใหญ่ร้อยละ 32.81 มีโอกาสค่อนข้างน้อย รองลงมาร้อยละ 27.59  มีโอกาสน้อย ร้อยละ 20.13 ไม่แน่ใจ  ร้อยละ 14.85 มีโอกาสค่อนข้างมาก ร้อยละ 3.08 มีโอกาสมาก และร้อยละ1.54ไม่มีโอกาสเลย

ด้านชนิดกีฬาที่เป็นความหวังและมีโอกาสในการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ  ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.94 เซปักตะกร้อ รองลงมาร้อยละ 24.01 วอลเลย์บอล ร้อยละ 23.88 ฟุตบอล/ฟุตซอล ร้อยละ 15.75 เทควันโด ร้อยละ 7.80 มวยสากล และอื่นๆร้อยละ 1.62

ส่วนเหรียญทองแห่งศักดิ์ศรีที่แฟนกีฬาคาดหวัง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.15 ฟุตบอล/ฟุตซอล รองลงมาร้อยละ 31.09 เซปักตะกร้อ ร้อยละ 27.53 วอลเลย์บอล ร้อยละ 5.11 กรีฑา ร้อยละ 2.63 มวยไทย/มวยสากล  และอื่น 0.49 ขณะที่ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของนักกีฬาไทย ส่วนใหญ่ ร้อยละ 28.63 สมรรถนะและความสามารถของนักกีฬา รองลงมา ร้อยละ24.89 ระยะเวลาในการฝึกซ้อม ร้อยละ21.50 สมรรถนะของผู้ฝึกสอน ร้อยละ15.33 งบประมาณและการสนับสนุนของผู้เกี่ยวข้อง  ร้อยละ7.80 การตัดสินที่ยุติธรรม/แรงเชียร์จากแฟนกีฬา  และอื่นๆร้อยละ 1.85

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เผยว่า จากผลการสำรวจดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตื่นตัวและให้ความสนใจต่อการติดการการแข่งขันในระดับที่สูงมากทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่ากีฬาซีเกมส์เป็นมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคอาเชียนที่คนไทยติดตามมาอย่างต่อเนื่อง และหากพิจารณาในมุมมองต่างๆจะพบว่าแฟนกีฬาต้องการเห็นนักกีฬาทีมชาติไทยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและนำความสุขมาสู่ชาวไทยทั้งประเทศ

เหนืออื่นใดในการแข่งขันครั้งนี้แฟนกีฬาที่ติดตามข่าวสารคงจะเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าทัพนักกีฬาไทยคงจะยากกับการมีความหวังหรือโอกาสในการเป็นเจ้าเหรียญทอง แต่อย่างไรก็ตามหากมองในมิติของเหรียญทองแห่งศักดิ์ศรีของประเทศแฟนกีฬาต่างเทไปที่กีฬาฟุตบอลและฟุตซอลเป็นหลัก และที่น่าสนใจชนิดกีฬาที่มีความหวังและโอกาสในการสร้างชื่อให้ประเทศสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่กีฬาสากลเป็นหลัก ซึ่งกรณีนี้คงสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนที่เกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นก็ว่าได้

About the Author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may also like these

PowerFul By Rufeo