วางแผนสู้ “เอเชี่ยนเกมส์” เร่งพัฒนากีฬาทางน้ำ

วางแผนสู้ "เอเชี่ยนเกมส์" เร่งพัฒนากีฬาทางน้ำ

วางแผนสู้ “เอเชี่ยนเกมส์” เร่งพัฒนากีฬาทางน้ำ

วางแผนสู้ "เอเชี่ยนเกมส์" เร่งพัฒนากีฬาทางน้ำ

วางแผนสู้ “เอเชี่ยนเกมส์” เร่งพัฒนากีฬาทางน้ำ

สมาคมว่ายน้ำฯ เปิดเเผน 6A พัฒนากีฬาทางน้ำของไทยเเบบยั่งยืน หวังนักกีฬาไทยกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้ง ใน เอเชี่ยนเกมส์ 2022

สมาคมกีฬาว่ายน้ำเเห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ นายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดการประชุมผ่านระบบออนไลน์

ซึ่งเป็นการเเถลงเเผนนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในปี 2564-2567 ให้แก่คณะทำงานและสโมสรสมาชิก

พลเอกศิริชัย กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างจริงจังในการพัฒนานักกีฬา และ บุคลากรกีฬาอย่างยั่งยืน

รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้วยการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาปรับใช้อย่างเต็มระบบ

อีกทั้งยังส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ เพื่อการออกกำลังกายและ นันทนาการทั่วประเทศ

เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันว่ายน้ำระดับนานาชาติ

พลเอกศิริชัย กล่าวต่อว่า หลังจากนี้จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มขึ้น 2 คณะ

คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ  หรือ TPDC เเละฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

จะทำงานร่วมกันในการศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหาร ร่วมพิจารณาเป็นแผนพัฒนาผ่าน วิสัยทัศน์ 6 A
เพื่อยกระดับกีฬาทางน้ำ ให้ประสบความสำเร็จในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 2022 ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยมุ่งเน้นเป้าหมายในระยะยาวเป็นหลัก เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้บรรลุเเผนงานที่สมาคมฯวางไว้

นอกจากนี้เเพทย์หญิงศุภลักษณ์  อินทรพิชัย เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ได้กล่าวเสริมถึงเเผนพัฒนา วิสัยทัศน์ “6A List”ว่า ประกอบด้วย 6 ข้อ คือ

1.Athletics Multiplication การเพิ่มจำนวนนักกีฬาในทุกระดับชั้น โดยเน้นการสร้างนักกีฬาเยาวชน
2.Ability Enhancement มุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาให้ประสบความสำเร็จในการเเข่งขันระดับนานาชาติ
3.Acknowledgement การเพิ่มองค์ความรู้ให้กับผู้ฝึกสอนเเละผู้ตัดสินของไทย เพื่อผลักดันเข้าสู่องค์กรนานาชาติ
4.Asset คือ การจัดหาทุนสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการพัฒนากีฬาของสมาคมฯ
5.Administration การเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริหารของสมาคมฯให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยนำเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้อย่างเหมาะสม
และสุดท้ายคือ
6.Associate ความร่วมมือกันของทุกฝ่าย

เเพทย์หญิงศุภลักษณ์ กล่าวอีกว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทางสมาคมฯอยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจากกรมควบคุมโรค ว่าจะสามารถเปิดสระว่ายน้ำให้นักกีฬากลับมาฝึกซ้อมได้ตามปกติหรือไม่

เนื่องจากหลังจากนี้จะมีโปรเเกรมเเข่งขันว่ายน้ำรายการสำคัญในประเทศยาวไปจนถึงปลายปี

หวังว่าจะได้เห็นพัฒนาการของนักกีฬา โดยทางสมาคมฯกำลังพิจารณางบประมาณสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สมาคมว่ายน้ำฯ เปิดเเผน 6A พัฒนากีฬาทางน้ำของไทยเเบบยั่งยืน หวังนักกีฬาไทยกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้ง ใน เอเชี่ยนเกมส์ 2022

สมาคมกีฬาว่ายน้ำเเห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ นายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดการประชุมผ่านระบบออนไลน์

ซึ่งเป็นการเเถลงเเผนนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในปี 2564-2567 ให้แก่คณะทำงานและสโมสรสมาชิก

พลเอกศิริชัย กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างจริงจังในการพัฒนานักกีฬา และ บุคลากรกีฬาอย่างยั่งยืน

รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้วยการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาปรับใช้อย่างเต็มระบบ

อีกทั้งยังส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ เพื่อการออกกำลังกายและ นันทนาการทั่วประเทศ

เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันว่ายน้ำระดับนานาชาติ

พลเอกศิริชัย กล่าวต่อว่า หลังจากนี้จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มขึ้น 2 คณะ

คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ  หรือ TPDC เเละฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

จะทำงานร่วมกันในการศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหาร ร่วมพิจารณาเป็นแผนพัฒนาผ่าน วิสัยทัศน์ 6 A
เพื่อยกระดับกีฬาทางน้ำ ให้ประสบความสำเร็จในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 2022 ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยมุ่งเน้นเป้าหมายในระยะยาวเป็นหลัก เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้บรรลุเเผนงานที่สมาคมฯวางไว้

นอกจากนี้เเพทย์หญิงศุภลักษณ์  อินทรพิชัย เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ได้กล่าวเสริมถึงเเผนพัฒนา วิสัยทัศน์ “6A List”ว่า ประกอบด้วย 6 ข้อ คือ

1.Athletics Multiplication การเพิ่มจำนวนนักกีฬาในทุกระดับชั้น โดยเน้นการสร้างนักกีฬาเยาวชน
2.Ability Enhancement มุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาให้ประสบความสำเร็จในการเเข่งขันระดับนานาชาติ
3.Acknowledgement การเพิ่มองค์ความรู้ให้กับผู้ฝึกสอนเเละผู้ตัดสินของไทย เพื่อผลักดันเข้าสู่องค์กรนานาชาติ
4.Asset คือ การจัดหาทุนสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการพัฒนากีฬาของสมาคมฯ
5.Administration การเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริหารของสมาคมฯให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยนำเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้อย่างเหมาะสม
และสุดท้ายคือ
6.Associate ความร่วมมือกันของทุกฝ่าย

เเพทย์หญิงศุภลักษณ์ กล่าวอีกว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทางสมาคมฯอยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจากกรมควบคุมโรค ว่าจะสามารถเปิดสระว่ายน้ำให้นักกีฬากลับมาฝึกซ้อมได้ตามปกติหรือไม่

เนื่องจากหลังจากนี้จะมีโปรเเกรมเเข่งขันว่ายน้ำรายการสำคัญในประเทศยาวไปจนถึงปลายปี

หวังว่าจะได้เห็นพัฒนาการของนักกีฬา โดยทางสมาคมฯกำลังพิจารณางบประมาณสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

About the Author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may also like these

PowerFul By Rufeo