ประวัติ เอเชี่ยนเกมส์

ประวัติ เอเชี่ยนเกมส์

ประวัติเอเชี่ยนเกมส์

ประวัติ เอเชี่ยนเกมส์

ประวัติ เอเชี่ยนเกส์ 

Asian Games หรือรู้จักกันในชื่อ Asiad เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ซึ่งมีการจัดการแข่งขันขึ้นในทุก ๆ สี่ปี ในช่วงเริ่มแรก การจัดการแข่งขันครั้งที่ 1  ครั้งที่ 8อยู่ภายใต้การบริหารจัดการแข่งขันโดยโดย สหพันธ์เอเชียนเกมส์ The Asian Games Federation หรือ AGF ต่อมานับตั้งแต่เอเชียนเกมส์ครั้งที่ 9 บริหารจัดการแข่งขันโดย สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (Olympic Council of Asia หรือ OCA ภายใต้การรับรองโดย คณะกรรมการโอลิมปิกสากล International Olympic Committee หรือ IOCซึ่งกีฬาเอเชียนเกมส์ ถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด ที่มีการจัดการแข่งขันขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกีฬาโอลิมปิกด้วยในประวัติศาสตร์ของเอเชียนเกมส์ มีชาติเจ้าภาพจัดการแข่งขันแล้ว 9 ประเทศ โดยมี 46 ประเทศเข้าร่วม ยกเว้นอิสราเอลซึ่งถูกกีดกันออกจากเอเชียนเกมส์ หลังจากที่เข้าร่วมเป็นคราวสุดท้ายในครั้งที่ 17 ในปี 2517 หรือ ค.ศ. 1974โดยเอเชียนเกมส์ครั้งหลังสุด จัดขึ้นที่นครอินช็อนของประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ค.ศ. 2014)และการแข่งขันครั้งต่อไป จะจัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม  2 กันยายน พ.ศ. 2561 ค.ศ. 2018

ประวัติเอเชียนเกมส์ ยุคกีฬาตะวันออกไกล ก่อนที่จะมีการริเริ่มจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ขณะนั้นมีการแข่งกีฬาที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ กีฬาชิงชนะเลิศแห่งตะวันออกไกล the Far Eastern Championship Games ซึ่งจากหลักฐานคาดว่าริเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี 2544 โดย จักรวรรดิญี่ปุ่น หมู่เกาะฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐจีน ซึ่งกีฬาชิงชนะเลิศแห่งตะวันออกไกลครั้งแรก ได้ถูกจัดขึ้นที่กรุงมะนิลา ในปี 2456 โดยมี 6 ชาติเข้าร่วมการแข่งขัน หลังจากการจัดครั้งแรก ก็มีการจัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องอีกกว่า 10 ครั้ง จนกระทั่งปี 2477 1934 เกิดข้อพิพาททางการเมืองและสงครามที่ยืดเยื้อระหว่างจีนกับญี่ปุ่น second Sino-Japanese War โดยจักรวรรดิญี่ปุ่นยืนกรานให้ราชวงศ์ชิง หรือ ราชวงศ์แมนจู เป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถเข้าร่วมเกมส์การแข่งขันได้ โดยสาธารณรัฐจีนตอบโต้โดยการประกาศยกเลิกส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด ส่งผลให้ กีฬาชิงชนะเลิศแห่งตะวันออกไกลที่กำหนดไว้ในปี 2481 ต้องถูกยกเลิกไปในที่สุด อีกทั้งหน่วยงานควบคุมดูแลการแข่งขันก็มีอันต้องยุติหน้าที่ลงทั้งหมด ยุคสหพันธ์เอเชียนเกมส์ หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง มีประเทศในทวีปเอเชียประกาศเอกราชขึ้นหลายประเทศ ซึ่งประเทศเกิดใหม่ในทวีปเอเชียส่วนใหญ่ คาดหวังที่จะเห็น การแข่งขันกีฬาภายในทวีป รูปแบบใหม่ ที่ไม่มีการใช้อิทธิพลเข้าครอบงำ หากแต่ร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็ง ภายใต้ความเข้าใจซึ่งกันและกัน จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 ค.ศ. 1948 กลุ่มนักกีฬาของสาธารณรัฐประชาชนจีน และฟิลิปปินส์ ซึ่งเข้าร่วมแข่งขันในโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 14 ที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักร มีความคิดที่จะฟื้นการแข่งขันกีฬาตะวันออกไกลขึ้นใหม่ อย่างไรก็ตาม กูรู ดัตท์ สนธิ ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งอินเดีย มีทัศนะว่า ตัวเขาเองไม่เชื่อว่าการนำ การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งตะวันออกไกล กลับมาอีกครั้ง จะเพียงพอกับการรวมใจเป็นหนึ่งและระดับของความสำเร็จเพื่อความเป็นเลิศทางกีฬาของทวีปเอเชียได้ ซึ่งเขาได้เสนอแนวคิดในการจัดการแข่งขันแบบใหม่ ซึ่งก็คือ เอเชียนเกมส์ โดยเป็นการแข่งขันที่เปิดกว้างให้แก่ทุกประเทศในทวีปเอเชีย สามารถเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน จึงเสนอให้ร่างระเบียบขึ้น เพื่อจัดตั้งขึ้นในรูปสหพันธ์กีฬาแห่งเอเชีย The Asian Athletic Federationซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญ ประวัติเอเชียนเกมส์ ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 24924 ค.ศ. 1949 ธรรมนูญองค์กรก็เสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น สหพันธ์กีฬาเอเชีย The Asian Games Federation ถือกำเนิดขึ้นที่กรุงนิวเดลีของอินเดีย ซึ่งเมืองหลวงแห่งนี้เอง ที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันครั้งที่ 1 ของเอเชียนเกมส์ ในอีกสองปีถัดมา พ.ศ. 2493 ค.ศ. 1950

ในปี พ.ศ. 2505 ค.ศ. 1962เอเชียนเกมส์เริ่มประสบปัญหาหลายอย่าง อาทิเช่น ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันปฏิเสธที่จะอนุญาตให้นักกีฬาจากประเทศอิสราเอล และไต้หวันเข้าร่วมการแข่งขัน ด้วยเหตุผลทางการเมืองและศาสนา ผลที่ตามมาคือ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ได้ถอนการสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน รวมทั้งได้ยกเลิกสถานะสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลของอินโดนีเซีย รวมถึงองค์กรกีฬาชั้นนำ เช่น The Asian Football Confederation AFC International Amateur Athletics Federation IAAF และ International Weightlifting Federation IWF ต่างก็ถอนตัวไปเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2513 ค.ศ. 1970 ประเทศเกาหลีใต้ ประกาศถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพ ด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคง อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่แท้จริงคือ การเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งก่อน ต้องรับจัดการแข่งขันอีกครั้งโดยใช้เงินทุนที่โอนมาจากประเทศเกาหลีใต้ ก่อนหน้านี้ ประเทศญี่ปุ่นได้ถูกร้องขอให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันแทน แต่ก็ได้รับการปฏิเสธเนื่องจากชนกับการจัดงาน Expo 70 ที่โอซาก้า อย่างไรก็ตามการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการออกอากาศทางโทรทัศน์ไปทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2517 ค.ศ. 1974 ที่เมืองเตหะราน ประเทศอิหร่าน การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ อย่างเป็นทางการ มีประเทศจีน เกาหลีเหนือ และมองโกเลีย เข้าร่วมเกมส์การแข่งขัน อีกทั้งประเทศอิสราเอลก็ได้รับอนุญาตให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมได้ ซึ่งโดยทางการเมืองแล้วถือเป็นประเทศคู่ขัดแย้งในกลุ่มประเทศอาหรับ ในขณะที่

ต้หวันก็ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมได้ในนามของประเทศ จีนไทเป Chinese Taipei แม้ว่าสถานะการเข้าร่วมแข่งขันของประเทศไต้หวัน เคยถูกยกเลิกไป ในการประชุมทั่วไปที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2516 แล้วก็ตามก่อนที่จะถึง เอเชียนเกมส์ในปี พ.ศ. 2521 1978 ประเทศปากีสถานได้ขอถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2518 1975 จากการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจละปัญหาการเมืองภายใน ประเทศไทยเสนอตัวช่วยเป็นเจ้าภาพแทนและการแข่งขันก็ถูกจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม สหพันธ์เอเชียนเกมส์ ออกมติไม่ยินยอมให้ จีนไทเปและอิสราเอล เข้าร่วมแข่งขัน อันมีสาเหตุมาจากปัญหาการเมืองภายในของทั้งสองชาติ ทำให้เกิดความกังวลต่อการรักษาความปลอดภัย เป็นเหตุให้องค์กรกีฬาระดับนานาชาติหลายแห่ง ออกมาทักท้วงต่อต้าน โดยเฉพาะสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ International Association of Athletics Federations หรือ IAAF ถึงกับประกาศขู่ว่า หากนักกรีฑาของชาติใด เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมส์คราวนี้ สหพันธ์ฯจะกีดกันไม่ให้เข้าแข่งขัน ในกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2523 ค.ศ. 1980 ซึ่งส่งผลกระทบให้นักกีฬาหลายชาติ ขอถอนตัวจากการแข่งขันครั้งนี้ จากวิกฤตการณ์ดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may also like these

PowerFul By Rufeo