ประวัติการฟันดาบ ประวัติความเป็นมาของการฟันดาบ

ประวัติการฟันดาบ

ประวัติการฟันดาบ กีฬาที่ช่วยเสริมสร้างสมาธิและความมั่นใจ การฟันดาบเป็นหนึ่งในรูปแบบของการต่อสู้

การป้องกันตัว และการล่าสัตว์ในสมัยโบราณ แต่การนำมาใช้มากที่สุดคือการสู้รบภายในสนามรบจริง โดยเฉพาะ

การใช้ดาบติดกับปลายปืนในยุคโบราณ จึงทำให้ทหารรุ่นก่อนจำเป็นจะต้องฝึกวิชาการฟันดาบติดตัวไว้ เพื่อที่จะสามารถ

 

ไปต่อสู้กับศัตรูได้อย่างดีเยี่ยม ส่วนการเล่นเป็นกีฬาที่ถือว่าสามารถทำออกมาได้ดีนั้นจะเป็นชาติทางแถบยุโรป เพราะกีฬาประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่การเข้าสู่โอลิมปิกนั้นมีมาในยุคหลัง

ประวัติความเป็นมาของการฟันดาบ

ประวัติฟันดาบถือกำเนิดมาตั้งแต่ยุคโบราณ เรียกได้ว่าเริ่มต้นตั้งแต่ มนุษย์เริ่มมีเครื่องมือในการต่อสู้ การล่าสัตว์

และการป้องกันตัวที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยในอดีตดาบจะมีความนิยมอย่างมากในด้านการสู้รบแบบระยะประชิด

ภายในสงครามต่าง ๆ มีการใช้ทั้งดาบแบบยาว และดาบติดปลายปืน ที่จะถูกทำขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมต่อการสู้รบทั้งหมด

 

แต่เมื่อสงครามจบสิ้นลง การใช้ดาบจึงถูกปรับเปลี่ยนมาสู่การเป็นกีฬาฟันดาบที่ถูกบรรจุลงในการแข่งขันและกลาย

เป็นที่นิยมของผู้คนในแถบยุโรปเป็นอย่างมาก สำหรับการเข้าสู่โอลิมปิกถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2457 ซึ่งถือว่าเป็นโอลิมปิก

รุ่นใหม่แล้ว พร้อมการเป็น 1 ใน 4 ของกีฬารุ่นใหม่ที่ถูกบรรจุให้มีการแข่งขันทั่วโลกและมีการจัดตั้งกติกาของสหพันธ์ฟันดาบ

 

ระหว่างประเทศเพื่อการนำมาแข่งขันโอลิมปิก โดยมีการประชุมในเรื่องของกติกากีฬาฟันดาบ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสและมีการประกาศใช้กติกาฟันดาบอย่างเป็นทางการมาจนถึงปัจจุบัน

 

แต่กว่าที่กีฬาฟันดาบ จะมาได้รับความนิยมอย่างสูงสุดนั้น ใช้เวลาผ่านมายาวนานหลายปีเลยทีเดียว เพราะได้รับความสนใจ

จากผู้คนในโซนยุโรปเท่านั้น จนกระทั่งภายในปี พ.ศ. 2553 จึงประสบความสำเร็จ และกลายมาเป็นกีฬาที่ได้รับความแพร่หลาย

 

มากขึ้นทั้งในโซนยุโรปและโซนเอเชีย แม้กระทั่งประเทศไทยก็ได้รับการส่งเสริมเรื่องกีฬาฟันดาบ จากโครงการส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยที่ในปัจจุบันถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาฟันดาบไทยที่นำกีฬาประเภทนี้เข้าสู่การเรียน-การสอนภายในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการและมีการสอนภายในสถาบันของทหาร จนทำให้ฟันดาบได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน

 

กติกาสากลของ ประวัติการฟันดาบ

กติกาฟันดาบฉบับย่อที่เหมาะสำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่ต้องการเข้ามาศึกษาและจดจำกติกาอย่างถูกต้อง จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

เมื่อเริ่มต้นการแข่งขัน นักกีฬาของทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องยืนหันข้างให้กับประธาน และจะต้องยืนห่างจากเส้นแบ่งเขตแดนประมาณ 2 เมตร

เมื่อกรรมการขานแล้วจะต้องเตรียมพร้อม ถ้าเกิดการขานแข่งเมื่อไหร่ก็จะเริ่มการแข่งขันทันที แต่เมื่อกรรมการขานให้หยุดก็ต้องหยุด

ทันทีเช่นกัน

 

การตัดสินให้หยุดของกรรมการ จะขึ้นกับการใช้ท่าที่มีความอันตรายเกินไป, ผู้เข้าแข่งขันคนใดคนหนึ่งไม่มีเครื่องป้องกัน หรือผู้เข้าแข่งขันเกิดออกนอกเขตของการแข่งขัน

 

ถ้ามีการฟันก่อนที่จะหยุด ชะงักและเป็นท่าที่สามารถแทงแล้วได้ผล ผู้เข้าแข่งขันจะต้อง ยืนอยู่หลังเส้นป้องกันเท่านั้น แต่ถ้าการแทงนั้นไม่เป็นผลจะมีการเริ่มเล่น ตรงจุดที่เกิดการหยุดชะงัก

 

ถ้าการแข่งขันเริ่มแล้ว มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟันก่อนที่กรรมการ จะขานให้เริ่มหรือขานให้หยุด จะถือว่าการฟันนั้นเป็นโมฆะทันที

การแข่งขันฟันดาบแบบฟอยล์ และการแข่งแบบซาเบอร์ จะมีการเปลี่ยนแดนกันต่อเมื่อ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้คะแนนก่อนอีกฝ่ายครึ่งหนึ่งเท่านั้น

 

กรรมการให้คะแนนจะมีทั้งหมด 4 คน และจะมีอุปกรณ์ของการแจ้งคะแนน แบบไฟฟ้าขึ้นให้ได้เห็นอย่างชัดเจน

กรรมการให้คะแนนเพิ่มเติมจะมีอีก 2 คน

มีประธานในการแข่งขันเพื่อการควบคุมเกมทั้งหมด

มีกรรมการสำหรับการบันทึกคะแนนโดยตรง  มีกรรมการเพื่อรักษาเวลาโดยเฉพาะ

 

การแข่งขันฟันดาบประเภทชาย จะใช้เวลาทั้งหมด 6 นาที สำหรับผู้ชนะคือผู้ที่ทำได้ 5 คะแนนก่อนฝ่ายตรงข้าม

แต่ถ้าเป็นการแข่งขันประเภทดาบฟอยล์แบบหญิง จะต้องใช้เวลาในการแข่งขัน 5 นาทีเช่นกัน แต่ผู้ชนะคือผู้ที่สามารถ

ทำได้ 4 คะแนนก่อน แต่ถ้าจบการแข่งขันเกิดได้คะแนนที่เท่ากันทั้ง 2 ฝ่าย จะต้องมีการแข่งขันต่อ แต่จะเป็นเฉพาะ ประเภทดาบฟอยล์และดาบซาเบอร์ แต่ถ้าเป็นการแข่งขัน แบบเอเป้จะถูกปรับให้แพ้ไปทั้งคู่

 

การฟันจะต้องเข้าสู่เป้าหมาย ของคู่ต่อสู้ด้วยปลายดาบจึงจะขึ้นมาเป็นคะแนน ถ้าเป็นการฟันดาบแบบซาเบอร์ ไม่ว่า

จะถูกริมหรือด้านบนของขอบเป้าหมาย จะถือว่าได้คะแนนทั้งหมด การแข่งแบบดาบฟอยล์และดาบซาเบอร์ ถ้ามีการแทง

ออกนอกเป้าจะถือว่าได้คะแนนเช่นกัน แต่ถ้าเมื่อใดที่แทงพลาดเป้าแล้วจังหวะการแทงจะยุติลงทันที

 

ประธานกรรมการจะถือว่าเป็นผู้ตัดสินเด็ดขาดภายในการแข่งขัน  การทำผิดกติกาจะถูกให้ยุติการแข่งขันทันที

ห้ามต่อสู้แบบประชิดตัวเด็ดขาด

 

ถ้าเกิดการผิดพลาดขึ้นในการแข่งขันทั้งประเภทซาเบอร์และฟอยล์ จะมีการตักเตือนเป็นครั้งแรก แต่ถ้าทำผิดอีกจะถูกลดคะแนนลง

การแข่งขันฟันดาบแบบเอเป้ ถ้ามีการปะทะตัวสามารถทำได้ แต่จะต้องไม่มีเจตนาเท่านั้น

 

 

การฟันดาบเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ในโซนเอเชียและในประเทศไทย เพราะถ้าเล่นเป็นกีฬาจะช่วยเสริมสร้างร่างกาย

ให้แข็งแรงและฝึกฝนให้เกิดความอดทน มีความแม่นยำและมีความคิดที่สุขุม เพราะทุกครั้งที่แทงออกไปจะต้องตรง

เข้าสู่เป้าหมาย เพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุด จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบกีฬา ที่ช่วยเสริมสร้างสมาธิ และ ความมั่นใจได้

เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

ประวัติการฟันดาบ กีฬาแห่งความท้าทาย ฝึกวินัย และความมั่นใจในเด็ก

 

About the Author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may also like these

PowerFul By Rufeo