ทำความรู้จักกับกีฬาเทควันโด

ทำความรู้จักกับกีฬาเทควันโด

ทำความรู้จักกับกีฬาเทควันโด

ทำความรู้จักกับกีฬาเทควันโด

ทำความรู้จักกับกีฬาเทควันโด

เทควันโด

ญี่ปุ่น|태권도|MC2000=Taegwondo|MR=T’aekwŏndo}}, แท-กว็อนโด) เป็น ศิลปะการต่อสู้ ป้องกันตัวโดยไม่ใช้อาวุธของชาวเกาหลี คำว่า “แท” (태) แปลว่า เท้าหรือการโจมตีด้วยเท้า, “คว็อน” (권) แปลว่า มือหรือการโจมตีด้วยมือ, “โท” (도) แปลว่า วิถีหรือสติปัญญา ดังนั้น เทควันโด โดยทั่วไป หมายถึง วิถีแห่งการใช้มือและเท้าในการต่อสู้และป้องกันตัว หรือการใช้มือและเท้าในการต่อสู้และป้องกันตัวอย่างมีสติ เท ควันโด เป็นกีฬาประจำชาติเกาหลี

จากประวัติศาสตร์ซึ่งเผยแพร่ในช่วงแรกนั้น หลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลง ความสำเร็จและความก้าวหน้าของเทควันโดมีอย่างมากโดยเฉพาะหลังจากการอยู่ภายใต้ การปกครองของประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปี ค.ศ. 1940-1945  เทควันโดได้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้คาราเต้ของญี่ปุ่นเป็นพื้นฐาน แล้วค่อยผสมผสานกับการละเล่นพื้นบ้านของเกาหลีที่เรียกว่า Taekyon ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานเพียงพอในการกล่าวอ้าง ชาวเกาหลีก็ยังอ้างว่าเทควันโดมีต้นกำเนิดมาจากเกาหลียุคโบราณ เมื่ออาจารย์ ซอง คุก ดี แห่งสำนัก Teakyondo ได้สาธิตเทควันโดให้เห็นความแตกต่างจากกีฬาศิลปป้องกันตัวของจีนและญี่ปุ่น และมีการจัดตั้งโรงเรียนสอนเทควันโด และสมาคม Korean Taekwondo Association (KTA) ได้ก่อตั้งขึ้น และต่อมามี 2 สมาคมเทควันโดในระดับนานาชาติเกิดขึ้น 2 สมาคมได้แก่ สหพันธ์เทควันโดนานาชาติ (International Taekwondo Federation: ITF) ได้ก่อตั้งขึ้น ในปี ค.ศ. 1966 ตามด้วย สหพันธ์เทควันโดโลก (World Taekwondo Federation: WTF)

ในปี ค.ศ. 1973 และเทควันโดได้รับบรรจุเข้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม ในปี ค.ศ. 1974 และกีฬาโอลิมปิกเกมในปี ค.ศ. 2000 ปัจจุบันมีการแข่งขันตั้งแต่กีฬาโอลิมปิก เอเชียนเกม กีฬามหาวิทยาลัยโลก กีฬาในเครือจักรภพ กีฬาเอเชียใต้เทควันโดเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ได้เข้าร่วมเป็นกีฬาโอลิมปิกเพราะความรุนแรงในการโจมตีไม่รุนแรงมากเมื่อเทียบกับต้นตำรับอย่างคาราเต้ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในการสงครามหรือการป้องกันตัวมือเปล่าสำหรับทหารญี่ปุ่น

กีฬาเทควันโดเป็นศิลปะการป้องกันตัวของประเทศเกาหลี ที่มีประวัติที่ยาวนาน โดยทั่วไปรูปแบบของการฝึกมี 2 รูปแบบ โดยรูปแบบแรกเป็นแบบฝึกเพื่อการทหารดั้งเดิม ขณะที่แบบที่สอง เป็นรูปแบบที่เกี่ยวข้องหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกีฬา ที่มีเรื่องของความเร็วและการแข่งขันมากกว่า

ในการแบ่งระดับความสามารถของนักกีฬาเทควันโด ใช้การแบ่งด้วยสายสี ที่มีความหมายและระดับความสามารถที่แตกต่างกัน ของแต่ละกลุ่มความสามารถ  โดยทั่วไปตั้งแต่สายดำ (สายที่มีความสามารถสูงสุด) จนถึงสายขาว (เป็นสายการแข่งขันที่มีระดับต่ำที่สุด) อย่างไรก็ตามระบบของการเลื่อนชั้นและเข็มขัดมีความแตกต่างกันในแต่ละ โรงเรียนหรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง และมีการกำหนดเกณฑ์ในเรื่องนี้ที่แตกต่างกันไม่ตายตัวหรือเหมือนกันทั้งหมด การแบ่งตามอายุโดยสหพันธ์เทควันโดโลกและโอลิมปิกก็เป็นส่วนหนึ่งของกีฬาเท ควันโด โดยกลุ่มแรกอายุระหว่าง 14-17 ขณะที่กลุ่มที่ 2 ระหว่างอายุ 18 ปีและสูงกว่า

“เทควันโด” ศิลปะการต่อสู้ที่โดดเด่น ในเรื่องการป้องกันตัวโดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์

จากประวัติศาสตร์ หลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลง เกาหลีที่ถูกยึดครองโดยญี่ปุ่นในปี 1910-1945 เทควันโดได้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้คาราเต้ของญี่ปุ่นเป็นพื้นฐาน แล้วผสมผสานกับศิลปะการต่อสู้ของเกาหลีประเภทอื่นเช่น taekyon subak ทำให้เทควันโดเป็นการต่อสู้ที่แตกต่างสวยงาม โดยใช้เท้าเป็นหลักซึ่งแตกต่างจากคาราเต้ ทั้งรูปแบบการต่อสู้ จุดเด่น การยืน ฟุตเวิร์ก อย่างชัดเจน

คำว่า “เทควันโด” รากศัพท์มาจากไหน ?

เทควันโด เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวโดยไม่ใช้อาวุธของชาวเกาหลี คำว่า “เท” (태; แท) แปลว่า เท้าหรือการโจมตีด้วยเท้า; “ควัน” (권; ควอน) แปลว่า มือหรือการโจมตีด้วยมือ; “โด” (도; โท) แปลว่า วิถีหรือสติปัญญา ดังนั้นเทควันโดโดยทั่วไป หมายถึง วิถีแห่งการใช้มือและเท้าในการต่อสู้และป้องกันตัว หรือการใช้มือและเท้าในการต่อสู้และป้องกันตัวอย่างมีสติ

เทคนิคและวิธีการเล่นกีฬาเทควันโด

“การใช้มือ” ใช้ได้เฉพาะสันหมัด โดยเป้าหมายที่อนุญาตก็คือบริเวณลำตัวของคู่ต่อสู้เท่านั้น

“การใช้เท้า” จะใช้เทคนิคใดก็ได้ โดยใช้ส่วนของข้อเท้าหรือต่ำกว่า (หากใช้หน้าแข้งจะไม่ได้คะแนน)ในการโจมตี และอนุญาตให้เตะโดนแค่ส่วนของลำตัว ใบหน้าเท่านั้น ไม่สามารถเตะโดนส่วนท้ายทอยได้ (หากตั้งใจเตะบริเวณท้ายทอยถือว่าผิดกติกา)

เกณฑ์การให้คะแนนของกีฬาเทควันโด

บริเวณเป้าหมายที่ได้คะแนน

1.บริเวณกลางของลำตัว บริเวณของหน้าท้องและสีข้างทั้งสองข้างแถวซี่โครง และบริเวณสันสีน้ำเงินและสีแดงที่เสื้อเกราะ

2.บริเวณใบหน้าเฉพาะใบหน้า ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นเจาะในบริเวณส่วนท้ายทอยหรือด้านหลังของคู่ต่อสู้ และถ้าหากเจตนาที่จะเตะอาจจะถูกตัดคะแนนได้และแล้วแต่วิจารณญาณของกรรมการ

การได้คะแนน

นักกีฬาที่เข้าแข่งขันนั้นจะได้คะแนนก็ต่อเมื่อการที่ได้ใช้เทคนิค การเตะ การต่อย หรือหารถีบ ถูกจุดเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างแม่นยำ และรุนแรงมาก แต่อย่างไรก็ตามหากคู่ต่อสู้ล้มลงกับพื้น เนื่องจากการเข้าไปกระทำในส่วนที่เป็นสีขาวบริเวณเกราะ ก็อาจจะอนุโลมได้ คะแนนในแต่ละครั้งให้เป็นการนับหนึ่งครั้ง ครั้งละ 1 คะแนน แล้วต้องตกลงกันในใบระเบียบการ

ประเภทท่าเตะกีฬาเทควันโด

1.ท่าเตะด้านหน้า เป็นการยกเข่าข้างเดียวที่เตะสูง และย่อเข่าเล็กน้อยเพื่อที่จะให้การทรงตัว และดีดขาออกไปให้เร็วที่สุด โดยที่ใช้สะโพกช่วย และเหยียดเท้าให้เต็มกำลัง และทำการพับขากลับมาในท่าที่เริ่มต้น

2.ท่าเตะจากด้านข้าง เป็นการยกเข่าเดียวข้างแล้วเตะขึ้นไปแล้วหมุนตัว โดยที่ให้เท้าชี้ไปที่เป้าหมายแล้วหันเท้าไปทางด้านหน้าของคู่ต่อสู้ ให้อยู่ในลักษณะที่สันเท้าใกล้สะโพกขาอยู่ขนานกับพื้น แล้วออกแรงถีบให้เร็ว แล้วหันหน้าตาหน้าเพื่อมองผ่านไหล่ไป และกลับไปท่าเริ่มต้น

3.ท่าเตะตวัด เป็นการที่ยกหัวเข่าข้างหนึ่งขึ้นแล้วเตะ โดยที่ขาท่อนล่างที่เป็นจุดหมุนของสะโพก และส่งแรงไปเตะตวัดออกไป โดยที่จุดปะทะอยู่ที่ด้านหลังเท้า และจมูกเท้า จากนั้นกลับมาที่ท่าเริ่มต้น

4.ท่าเตะกลับหลัง เป็นการหมุนตัวกลับหลังหัน แล้วย่อตัวลงกับพื้นแล้วขึ้นพับเข่า แล้วหันไปที่ฝ่าเท้าเข้าหาเป้าหมาย ถีบเท้าออกไปอย่างรวดเร็ว โดยที่ส่งแรงไปออกจากสะโพก

หลักสูตรทั่วไป

ในขณะที่องค์กรต่างๆ เช่น ITF หรือKukkiwonกำหนดรูปแบบทั่วไปของเทควันโด สโมสรและโรงเรียนแต่ละแห่งมักจะปรับแต่งแนวทางปฏิบัติของเทควันโด แม้ว่าแต่ละสโมสรหรือโรงเรียนเทควันโดจะแตกต่างกัน แต่นักเรียนมักจะมีส่วนร่วมในส่วนใหญ่หรือทั้งหมดต่อไปนี้: [23]

 • แบบฟอร์ม ( pumsae / poomsae 품새, hyeong / hyung 형/型 หรือteul / tul 틀): สิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนกับkataในการศึกษาคาราเต้
 • การชก ( gyeorgi 겨루기 หรือมัตซอกี 맞서기): การชกรวมถึงรูปแบบต่างๆ เช่น การชกแบบฟรีสไตล์ (ซึ่งผู้แข่งขันชกโดยไม่หยุดชะงักเป็นเวลาหลายนาที); เจ็ด สาม สอง และหนึ่งขั้นตอน (ซึ่งนักเรียนฝึกการซ้อมแบบผสมผสาน) และการชกแบบจุด (ซึ่งการชกถูกขัดจังหวะแล้วเริ่มต่อหลังจากแต่ละแต้มได้แต้มแล้ว)
 • การแตกหัก( gyeokpa 격파/擊破 หรือweerok ): การแตกกระดานใช้สำหรับการทดสอบ การฝึก และการสาธิตศิลปะการต่อสู้ การสาธิตมักประกอบด้วยอิฐ กระเบื้อง และก้อนน้ำแข็งหรือวัสดุอื่นๆ เทคนิคเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท:
  • การทำลายพลัง – ใช้เทคนิคตรงไปตรงมาเพื่อทำลายกระดานให้ได้มากที่สุด
  • การทำลายความเร็ว – กระดานถูกยึดไว้อย่างหลวม ๆ โดยขอบด้านหนึ่งโดยเน้นเป็นพิเศษที่ความเร็วที่จำเป็นสำหรับการแตกหัก
  • เทคนิคพิเศษ – ทำลายกระดานให้น้อยลง แต่ใช้เทคนิคการกระโดดหรือบินเพื่อให้ได้ความสูง ระยะทาง หรือสิ่งกีดขวางที่มากขึ้น
 • เทคนิคการป้องกันตัว ( hosinsul 호신술/護身術)
 • การเรียนรู้เทคนิคพื้นฐานของเทควันโด สิ่งเหล่านี้โดยทั่วไปรวมถึงการเตะ บล็อก ต่อย และนัดหยุดงาน โดยไม่ค่อยเน้นไปที่การต่อสู้และการถือครอง
 • เทคนิคการขว้างและ/หรือการล้ม ( deonjigi 던지기 หรือtteoreojigi 떨어지기)
 • ทั้งการออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจนและแบบแอโรบิกรวมถึงการยืดกล้ามเนื้อ
 • การผ่อนคลายและการฝึกสมาธิตลอดจนการควบคุมการหายใจ
 • มุ่งเน้นไปที่จิตและจริยธรรมมีระเบียบวินัย , มารยาท , ความยุติธรรม , ความเคารพและความมั่นใจในตนเอง
 • ข้อสอบเพื่อก้าวสู่อันดับต่อไป
 • การพัฒนาความสำเร็จส่วนบุคคลและทักษะความเป็นผู้นำ

แม้ว่าการฝึกอาวุธจะไม่ใช่ส่วนที่เป็นทางการของหลักสูตรส่วนใหญ่ของสหพันธ์เทควันโด แต่โรงเรียนแต่ละแห่งมักจะรวมการฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาวุธ เช่นพนักงานมีด และไม้

 

About the Author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may also like these

PowerFul By Rufeo