ซัมซุง ดึง โค้ชเช ร่วมเปิดตัวโครงการ ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก

ซัมซุง ดึง โค้ชเช ร่วมเปิดตัวโครงการ ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก

ซัมซุง ดึง โค้ชเช ร่วมเปิดตัวโครงการ ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก

ซัมซุง ดึง โค้ชเช ร่วมเปิดตัวโครงการ ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก

ซัมซุง ดึง โค้ชเช ร่วมเปิดตัวโครงการ ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก

‘ซัมซุง’ ดึง ‘โค้ชเช’ ร่วมเปิดตัวโครงการ ‘ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก’

เมื่อวันที่ 10 กันยายน นายซอง บก จาง ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นายโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ กรรมการบริหารมูลนิธิรักษ์ไทย

สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ และ”โค้ชเช” เช ยอง ซ็อก เฮดโค้ชเทควันโดทีมชาติไทยผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเหรียญทองประวัติศาสตร์วงการเทควันโดไทยของ “น้องเทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ เหรียญทอง

โอลิมปิก 2020 ร่วมแถลงซัมซุงประกันชีวิต เปิดโครงการ “ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก” ที่ทรู ดิจิทัลพาร์ค auditorium ชั้น 6

ปัจจุบันมีสถิติพบว่าในแต่ละปีนักเรียนไทยกว่า 600,000 ราย (จากผลการสำรวจของกรมสุขภาพจิต, 2563) ถูกรังแกในโรงเรียนซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนโดยเฉพาะต่อตัวเด็ก ที่อาจทำให้เกิด

ภาวะซึมเศร้าได้ บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดงบประมาณสำหรับโครงการ CSR ในปีนี้ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการรังแก โดยร่วมมือและประสานงานกับมูลนิธิรักษ์ไทย ผ่านองค์กรเพื่อ

สังคมระดับสากล Global Civic Sharing เพื่อภายใต้ชื่อโครงการ “ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก” ซึ่งจะเน้นการส่งเสริมการมีต้นแบบพฤติกรรมทางบวกที่ผสมผสานศาสตร์จากกีฬาเทควันโด

นายซอง บก จาง ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ซัมซุงประกันชีวิต หรือ Samsung Life Insurance เป็นองค์กรที่ให้บริการในด้านการวางแผน

ความมั่นคงในทุกช่วงวัย ผ่านผลิตภัณฑ์เพื่อการประกันชีวิตประกันสุขภาพและเพื่อการออมเงินที่หลากหลาย นอกจากการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเสมอมา ทั้งด้านสิ่ง

แวดล้อมและการศึกษา ภายใต้คำขวัญที่ว่า “We Love & Share” และเรามีโครงการร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยมาหลายโครงการ ทั้งการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจ AED และล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วใน

การจัดมอบรถพยาบาลให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เราทราบดีว่ามูลนิธิรักษ์ไทยมีหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับปัญหาเรื่องการยุติการรังแกในโรงเรียน ในปีนี้จึงได้จัดงบประมาณสำหรับโครงการ CSR เป็นเงิน

จำนวนรวมกว่า 21 ล้านบาท เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการรังแกในโรงเรียนให้ลดลง ประกอบกับด้วยความสนใจในเทควันโดซึ่งเป็นกีฬาของทางเกาหลี ได้หารือกับโค้ชชเว ย็อง-ซ็อก ในเรื่องนี้และเห็นพ้องตรงกันว่า หากมีการ

ผสมผสานกันระหว่างทฤษฎีการยุติการรังแกและทักษะด้าน กีฬาเทควันโด ของทางโค้ช จะเกิดเป็นการเรียนรู้แนวใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดถึงต้นตอ และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์

โควิด19 จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการจัดกิจกรรม โดยจัด ค่ายเยาวชนเทควันโดออนไลน์ขึ้นในภูมิภาคตะวันออก ในชื่อกิจกรรม Samsung Life Insurance 1st Online Taekwondo Youth Camp collaborated with

True 5G” โดยได้รับความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีจาก บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

นายโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “เราพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารครบวงจรและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกีฬาแก่เยาวชน

ไทยมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้จึงดึงศักยภาพผู้นำดิจิทัลเทคโนโลยีของกลุ่มทรูมาร่วมยกระดับการเรียนการสอนในรูปแบบ Virtual ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม True VROOM และแอปพลิเคชัน True ID ทำให้น้องๆ สามารถเข้า

ถึงการเรียนรู้ที่เสมือนได้เข้าแคมป์ฝึกซ้อมจริงกับทีมโค้ชเชแบบเรียลไทม์ และยังสามารถกลับมาดูซ้ำเพื่อฝึกฝนได้ สอดรับกับยุคนิว นอร์มัล อย่างแท้จริง”

ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมจะมาจากบุคคลทั่วไปและจากโรงเรียนนำร่องโครงการ ภายใต้สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) “เป็นโอกาสที่ดีกับนักเรียนที่ทางบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องการรังแกในโรงเรียน โครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนให้ได้เรียนรู้

เกี่ยวกับเทควันโด และนำไปปรับใช้ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการรังแกกันต่อไป”

กีฬาเทควันโดเป็นศิลปะการต่อสู้จากประเทศเกาหลี โดยทางโครงการฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทีมโค้ชเทควันโดมืออาชีพ นำโดยโค้ช ชเว ย็อง-ซ็อก หรือโค้ชเช ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า “ด้วยการฝึกทักษะกีฬาเทควันโด

นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการป้องกันตัวเองจากการถูกรังแกด้านร่างกาย ตลอดจนการปลูกฝังเรื่องน้ำใจนักกีฬา ความมีวินัย ความอดทน ความสามัคคี และการเคารพซึ่งกันและกัน”

โครงการ “ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก” มีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง ให้กับเยาวชนที่สนใจทั่วไปและจาก 25 โรงเรียนทั่วประเทศ คาดการณ์จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 5,000 ราย นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษา ให้

สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมอีกด้วย “ต้องขอขอบคุณบริษัทซัมซุงประกันชีวิตฯ และทุกภาคส่วนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ มูลนิธิฯ ตั้งใจขับเคลื่อนเรื่องการยุติการรังแกในโรงเรียนอย่างมาก การนำเทควันโดมาประยุกต์ใช้

ตลอดจนใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์จะเป็นสิ่งใหม่ที่น่าตื่นเต้นกับนักเรียนไทย และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางด้านที่ดีอย่างแน่นอน” ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ กรรมการบริหาร

มูลนิธิรักษ์ไทยกล่าว

About the Author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may also like these

PowerFul By Rufeo