กีฬาฟันดาบ ทำความรู้จักกับกีฬาฟันดาบ กติกาและประวัติความเป็นมา

กีฬาฟันดาบ

กีฬาฟันดาบ ในสมัยโบราณ ดาบเป็นอาวุธที่ใช้สำหรับการต่อสู้และป้องกันตัวในชีวิตประจำวัน ในสมัยปัจจุบันนี้ได้นำดาบมาเป็นอาวุธระยะประชิด

เช่นใช้สำหรับติดเข้ากับปลายปืนของทหาร เป็นต้น ดาบของแต่ระชาตินั้นจะมีรูปทรงแตกต่างกันออกไป เมื่อหมดสมัยในการรบ

ด้วยดาบแล้ว จึงจะรักษาไว้โดยการนำเข้ามาเป็นกีฬา แต่ส่วนใหญ่แล้วชาตินิยมใช้ดาบและมีความสามารถใน กีฬาฟันดาบ คือ ชาติในยุโรป

 

ในกีฬาโอลิมปิก นั้นกีฬาฟันดาบถือเป็น 1 ใน 4 ของกีฬาที่มีการแข่งขันในโอลิมปิกสมัยใหม่ตั้งแต่ครั้งแรกมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นกีฬาที่สำคัญและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก

 

ในกีฬาเอเชียนเกมส์ กีฬาฟันดาบนั้น ได้รับการบรรจุเข้ามาในการแข่งขันเมื่อ ครั้งที่ 7 ในปี 1974 หรือ พ.ศ.2517 กีฬาฟันดาบอาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่ากับกีฬาอื่นๆ แต่ก็เริ่มเป็นนิยมและน่าสนใจมามากขึ้นเรื่อยๆ โดยกีฬานี้จากเอกลักษณ์และความตื่นเต้นเฉพาะตัว และประเทศไทยได้เริ่มนำมาเป็นกีฬาตั้งแต่ปี พ.ศ.2478 และได้ก่อตั้งสมาคมกีฬาฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ 2508

การแข่งขันจะแบ่งออกตามชนิดของดาบ 3 ชนิด ดังนี้

  1. ดาบฟอยล์ (Foil) ตัวดาบมีน้ำหนักไม่เกิน 200 กรัม
  2. ดาบซาเบอร์ (Sabre) ตัวดาบมีน้ำหนักไม่เกิน 700 กรัม
  3. ดาบเอเป้ (Epee) ตัวดาบมีน้ำหนักไม่เกิน 500 กรัม

การเริ่มแข่งขัน

ผู้แข่งขันทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องยืนห่างจากเส้นแบ่งแดน 2 เมตร

ระยะเวลาการแข่งขัน

สำหรับประเภทชายใช้เวลาการแข่งขัน 6 นาที และประเภทหญิงจะใช้เวลาการแข่งขัน 5 นาที

การให้คะเเนน

คะแนนที่ได้จากการต่อสู้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องฟันคู่ต่อสู้ตรงเป้าหมายด้วยปลายดาบ ในประเภทดาบซาเบอร์การฟัน

ถูกริมหรือบนสามส่วนแรกของขอบหลังของเป้าจะถือว่าได้คะแนน

การฟันที่ได้คะเเนน

ประธานกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินใจการให้คะแนนจากการฟัน หรือลงโทษในการทำผิดกติกา โดยการให้คะแนน

นั้นกรรมการจะใช้การยกมือเพื่อเป็นสัญญาณเพื่อแจ้งต่อประธานกรรมการ

 

การทำผิดกติกาและการกำหนดคะแนนโทษ กีฬาฟันดาบ

การต่อสู้ประชิดตัวอนุญาตให้ทำได้ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันถือและใช้อาวุธได้อย่างถูกต้อง

 

1.การปะทะตัวกันสำหรับการแข่งขันประเภทฟอยล์และซาเบอร์ จะใช้การเตือนเป็นการลงโทษครั้งแรก หลังจากนั้นถ้ากระทำผิด

อีกจะถูกปรับเป็นถูกแทง 1 ครั้ง ส่วนประเภทดาบเอเป้ การปะทะตัวกระทำได้เมื่อไม่เจตนาและไม่รุนแรง

 

2.อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันก้มตัวต่ำและหมุนตัวได้

 

3.มือที่ไม่มีอาวุธอาจแตะถูกพื้นสนามได้ แต่ถ้าผู้เข้าแข่งขันแตะถูกตัวกัน ประธานกรรมการอาจสั่งหยุด และให้จัดตำแหน่งใหม่

 

4.การฟันในจังหวะที่สวนกันถือว่าไม่ผิดกติกา แต่ถ้าหลังจากการที่สวนผ่านไปแล้วจะไม่นับคะแนน

 

5.การข้ามเขตแดนทำได้โดยประเภทดาบฟอยล์ต้องไม่เกิน 1 เมตรและไม่เกิน 2 เมตร สำหรับประเภทดาบเอเป้และซาเบอร์

 

6.การฟันนอกพื้นที่แข่งขันไม่นับคะแนน

 

7.การข้ามเขตแดนด้านข้างเพื่อหลบการฟัน จะถูกลงโทษเป็นการถูกแทง 1 ครั้ง ถ้าถูกเตือนมาก่อนแล้ว

รวมทั้งการข้ามเขต หลังด้วย

 

8.การถ่วงเวลาการแข่งขันจะถูกเตือนและปรับเป็นถูกฟัน 1 ครั้ง

 

9.การฟันที่ไม่ถูกต้อง รุนแรง และไม่เหมาะสมจะถูกลงโทษโดยการเตือน

 

10.การไม่เชื่อฟังกรรมการครั้งแรกจะถูกเตือน ครั้งที่สองจะถูกปรับเป็นถูกฟัน 1 ครั้ง และถูกไล่ออกจากการ

แข่งขันสำหรับครั้งที่สาม

 

11.อาวุธต้องถือด้วยมือข้างใดข้างหนึ่ง การเปลี่ยนมือถืออาวุธจะต้องขออนุญาตจากกรรมการก่อน

 

12.ผู้เข้าแข่งขันจะขว้างอาวุธไม่ได้ และมือจะต้องจับด้ามดาบเสมอ

 

13.ห้ามไม่ให้ใช้มือข้างที่ไม่ได้ถือดาบ เพื่อเป็นการป้องกันหรือโจมตี

 

14.การฟันที่ไม่ใช้มือข้างที่ถืออาวุธถือเป็นโมฆะ

 

15.การจงใจหรือเจตนาทำผิดกติกาอาจถูกคะแนนได้

 

สนามที่ใช้แข่งขัน
สนามที่ใช้แข่งขันจะต้องเป็นพื้นราบ อาจจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งก็ได้ พื้นสนามอาจปูด้วยไม้แผ่นยาง พลาสติกหรือแผ่นโลหะ

โดยจะต้องมีความกว้างเท่ากันตลอด ความยาวของพื้นแข่งขันจะขึ้นอยู่กับประเภทของการแข่งขัน แต่อย่างน้อยจะต้องยาว 13 เมตร

การแต่งกาย
    ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมชุดที่ทำจากผ้าเนื้อเหนียวสีขาว ซึ่งจะต้องไม่เรียบลื่นจนปลายดาบลื่นไถลเมื่อแตะถูก ต้องสวมเครื่องป้องกันภายใน

( Plastron ) และสวมหน้ากาก ถุงมือ ซึ่งต้องบุตรงฝ่ามือเล็กน้อยและยาวเกินศอก เสื้อคอตั้ง อาจไม่จำเป็นที่จะต้องยาวเต็มตัว

แต่ต้องป้องกันส่วนใต้แขนได้ และต้องสวมเสื้อเกราะหรือโลหะในการแข่งขันประเภทดาบฟอยล์และเอเป้ ส่วนในประเถทดาบฟอยล์หญิง

จะต้องมีเครื่องป้องกันทรวงอกอยู่ข้างในเสื้อเกราะด้วย

ชนิดของดาบ
    กีฬาฟันดาบเป็นกีฬาที่พัฒนามาจากการใช้ดาบในการต่อสู้ของคนสมัยโบราณ ชาติที่มีชื่อเสียงในกีฬาฟันดาบ ได้แก่ ฝรั่งเศส

อิตาลี โรมาเนีย เป็นต้น ดาบที่ใช้ในการแข่งขันแบ่งออกเป็น ชนิดคือ ดาบฟอยล์ ( The Foil ) ดาบเอเป้ ( The Epee )

และดาบซาเบอร์ ( The Sabre )

1. ดาบฟอยล์ ต้องหนักไม่เกิน 200 กรัม ส่วนที่เป็นใบต้องมีความยืดหยุ่นประมาณ 5.5 – 9.5 เซนติเมตร ถ้าแขวนของหนัก 200 กรัม

ที่กระบังดาบ และใบดาบจะต้องคงตัวไม่ยืดหยุ่นจากปลายดาบ 70 เซนติเมตร สำหรับดาบฟอยล์ไฟฟ้า แสงไฟจะปรากฎเมื่อมีแรงกดที่ปลายดาบมากกว่า 500 กรัม

2. ดาบเอเป้ หรือดาบดวลต้องหนักไม่เกิน 700 กรัม ใบดาบต้องเหยียดตรงให้มากที่สุด มีความยืดหยุ่นตัวประมาณ 4.5 – 7 เซนติเมตร

( วิธีวัดเช่นเดียวกับดาบฟอยล์ ) สำหรับดาบเอเป้ไฟฟ้า การฟันจะต้องใช้แรงกดที่ปลายดาบมากกว่า 750 กรัมแสงไฟจึงจะปรากฎ

3. ดาบซาเบอร์ ต้องหนักไม่เกิน 500 กรัม ใบดาบต้องไม่ยืดหยุ่นหรือตึงจนเกินไป ถ้ามีรอยโค้งต้องโค้งตลอดแนวน้อยกว่า 4 เซนติเมตร

และต้องไม่โค้งในทิศทางเดียวกับสันดาบข้างที่ใช้ฟัน

 

อุปกรณ์แจ้งคะแนนไฟฟ้า
    ในการแข่งขันประเภทดาบฟอยล์ และเอเป้ อาจจะใช้อุปกรณ์ แจ้งคะแนนไฟฟ้า โดยใช้ผู้เข้าแข่งขัน สวมอุปกรณ์ ซึ่งเมื่อฟันถูก เป้าหมายจะ

มีแสงสว่างเกิดขึ้น โดยในประเภทดาบฟอยล์ กรรมการต้องพิจารณา ลักษณะการแทงก่อน ให้คะแนน แต่ประเภทเอเป้ ไม่ต้องใช้แสงไฟเป็น

เครื่องตัดสิน และในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 ฝ่ายแทงเป้าหมายห่างกันในเวลา 1/25 วินาที จะถือว่าได้คะแนนทั้ง 2 ฝ่าย

แต่สำหรับในประเภท ฟอยล์และซาเบอร์ การแทงในลักษณะ เดียวกันจะถือว่าเป็นโมฆะ หรืออาจถือว่าผู้เข้าแข่งขัน คนหนึ่งต่อสู้

ไม่เป็นจังหวะ ประธานกรรมการ จะต้องพิจารณาว่า ฝ่ายใดเป็นฝ่าย โจมตีแล้วให้คะแนนแก่ฝ่ายรับ

 

การเริ่มต้นการแข่งขัน
    ผู้แข่งขันทั้ง 2 ฝ่ายจะยืนหันข้างให้กับประธานการแข่งขัน โดยทั้งคู่จะยืนห่างจากเส้นแบ่งแดน 2 เมตรประธานกรรมการจะขานเตรียมพร้อม เมื่อผู้เข้าแข่งขันเตรียมพร้อมแล้วจะขานเริ่มแข่ง

ประธานการแข่งขันจะขานหยุด เพื่อหยุดชะงักการแข่งขัน เมื่อ
1. มีการใช้ท่าอันตราย
2. ผู้เข้าแข่งขันไม่มีเครื่องป้องกัน
3. ผู้เข้าแข่งขันออกนอกพื้นที่เข้าแข่งขัน
* ถ้าการแทงก่อนการหยุดชะงักเป็นการแทงที่ได้ผล ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 ฝ่าย จะมายืนอยู่หลังเส้นป้องกัน แต่ถ้าเป็นการแทงที่ไม่ได้ผล จะเริ่มเล่นตรงจุดที่เกิดการชะงัก
* การฟันก่อนที่ประธานจะกล่าวขานว่าเริ่มเล่น หรือจากขานว่าหยุด จะถือเป็นโมฆะ
* ในการแข่งขันประเภทดาบฟอยล์และซาเบอร์โดยไม่ใช้อุปกรณ์แจ้งไฟฟ้า ผู้เข้าแข่งขันจะเปลี่ยนแดนกันเมื่อฝ่ายหนึ่งได้คะแนนครึ่งหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย
    1. ประธานการแข่งขันทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน
2. กรรมการให้คะแนน 4 คน ถ้าใช้อุปกรณ์แจ้งคะแนนไฟฟ้า จะใช้กรรมการให้คะแนน 2 คน
3. กรรมการบันทึกคะแนน
4. กรรมรักษาเวลา

และท่านสามารถ ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ต่าง ๆ  ทั่วมุมโลก ข่าวสด รวดเร็วกว่า อีกทั้ง ข่าวฟุตบอล ตารางการแข่งขัน

ผลบอล และการ วิเคราะห์บอล // ทีเด็ดบอล ไฮไลบอล แทงบอล แทงบอลออนไลน์ และยังมี บาคาร่า รูเล็ต

และเกมอีกมากมาย เว็บนี้การันตีน้ำดี และง่ายต่อสมัคร คลิกเลย ได้ที่ ufabet

About the Author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may also like these

PowerFul By Rufeo