กติกาของการแข่งขันกีฬาฮอกกี้

กติกาของการแข่งขันกีฬาฮอกกี้

กติกาของการแข่งขันกีฬาฮอกกี้

กติกาของการแข่งขันกีฬาฮอกกี้

กติกาของการแข่งขันกีฬาฮอกกี้

นิยามคำศัพท์ ฮอกกี้ (HOCKY TERMINOLOY)

 1. การส่งลูกจากจุดกลางสนาม (center pass) การผลักหรือตีลูกบอลจากจุดกลางสนามไปในทิศทางใดก็ได้ โดยผู้เล่นทุกคนจะต้องอยู่ในแดนของตนเอง ยกเว้นผู้ที่ส่งลูก
 2. ผู้เล่น (Player) คือ หนึ่งในจำนวนผู้ร่วมทีม
 3. ทีม (Team) ประกอบด้วยผู้เล่นสูงสุด 16 คน เป็นผู้เล่นที่อยู่ในสนาม 11 คน และเป็นผู้เล่นสำรอง 5 คน
 4. ผู้เล่นในสนาม (Field Player) คือ หนึ่งในจำนวนผู้ร่วมทีมที่เล่นอยู่ในสนามซึ่งไม่ใช่ผู้รักษาประตู
 5. ฝ่ายรุก (Attack) หมายถึง ทีมที่พยายามจะทำประตู
 6. ฝ่ายรับ (Defence) หมายถึง ทีมที่พยายามจะป้องกันประตู
 7. การเล่นบอล (Playing the ball) การหยุดการกระทำ หรือการเคลื่อนลูกบอลด้วยไม้และในกรณีของผู้รักษาประตู คือ การหยุดด้วยเครื่องป้องกัน (Pads) หรือ เท้าเตะ หรือมือ

หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของลำตัวในเขตยิงประตู

 1. การตีลูก 1 ครั้ง (A stroke) การที่ลูกบอลได้ถูกเล่น ตี หรือ หักเหเปลี่ยนทิศทางด้วยไม้
 2. ลูกโทษหน้าประตู (Penalty Stroke) การผลัก (Push), งัด (flick) หรือ ตัก (scoop) ลูกบอลจากจุดโทษหน้าประตู
 3. การตี (Hit) การเหวี่ยงไม้ผ่านลูกบอล
 4. การผลัก (Push) การทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ไปตามสนาม โดยการผลักไม้ที่อยู่ใกล้ลูกบอลให้เคลื่อนที่ออกไปซึ่งหัวไม้ และลูกบอลจะยังสัมผัสพื้นที่สนาม
 5. การตวัด (Flick) การผลักลูกบอล ให้ลอยขึ้นเหนือพื้นสนาม
 6. การตัก, งัด (scoop) การที่ลูกบอลถูกทำให้ลอยขึ้นอย่างนิ่ง ๆ หรือ ช้า ๆ เหนือสนาม โดยให้หัวไม้วางค่อนไปใต้ลูกบอลแล้วเคลื่อนไม้เหมือนกับการแซะ หรือซ้อน
 7. การยิงประตู (Shot at goal) การที่ผู้เล่นตีลูกบอลให้เข้าประตูในเขตยิงประตู
 8. ระยะการเล่น (Playing distance) ระยะที่ผู้เล่นสามารถที่จะเล่นบอลได้
 9. การกระทำผิดซ้ำซาก (Persistent) การทำผิดครั้งแรกและครั้งต่อ ๆ ไป หลังจากที่มีการเตือนหรือลงโทษ
 10. การถ่วงเวลา (Time-wasting) กริยา หรือท่าทางการเล่นที่ทำให้การเล่นไม่ต่อเนื่อง หรือไม่เป็นไปตามเวลา
 11. การเล่นที่อันตราย (Dangerous play) ท่าทางหรืออาการใด ๆ ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้เล่นหรือผู้เล่นคนอื่น หรือนำไปสู่สถานการณ์ที่อันตราย

เช่น การทำให้ลูกบอลลอย เข้าบอลผิดทาง ล้มลงนอนกับพื้นแล้วเล่นบอล เป็นต้น

 1. การเล่นผิดมารยาท (Misconduct) การเล่นบอลที่หยาบคายเกเร หรือ การเล่นที่อันตราย การถ่วงเวลา เจตนากระทำผิด หรือการมีพฤติกรรมที่ไม่ดี

กติกาของการแข่งขันกีฬาฮอกกี้

1)  เวลาของการแข่งขัน

1.1  การแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ครึ่งละๆละ 35 นาที

1.2  พักครึ่งเวลา 5-10 นาที ตามแต่จะตกลงกัน แล้วเปลี่ยนแดนในเวลาครึ่งหลัง

1.3  แต่ละครึ่งเวลาจะเริ่มทำการแข่งขันโดยผู้ตัดสินเป่านกหวีดให้ส่งลูกจากจุดกลางสนาม

 

2)  การเริ่มการแข่งขัน และกลับมาเริ่มการแข่งขันใหม่

2.1  การส่งลูกจากจุดกลางสนาม (center pass)

2.1.1  เล่นลูกจากจุดกลางสนาม

2.1.2  ส่งลูก (pass) หรือ ตี (hit) ไปในทิศทางใดก็ได้ โดยผู้เล่นทุกคนจะต้องอยู่ในแดนของตนเอง ยกเว้นผู้ที่ส่งลูก

2.1.3  เริ่มการแข่งขันโดยผู้เล่นฝ่ายที่มิได้เลือกแดน

2.1.4  เริ่มการแข่งขันครึ่งหลัง โดยผู้เล่นฝ่ายที่เสียในครึ่งแรก

2.1.5  เริ่มการแข่งขันจากมีการได้ประตู โดยผู้เล่นฝ่ายที่เสียประตู

2.2  การเล่นลูกจากจุดกลางสนาม และการนำลูกบอลกลับมาสู่การเล่น

2.2.1  ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทุกคน ต้องอยู่ห่างบอลอย่างน้อย 5 หลา

2.2.2  เล่นลูกโดยวิธีการผลักบอลหรือตี

2.2.3  ลูกบอลจะต้องเคลื่อนที่อย่างน้อย 1 หลา

2.2.4  ผู้เล่นที่เริ่มเล่นบอล จะเล่นบอลหรือเข้าใกล้บอลได้ในระยะการเล่นซ้ำไม่ได้ จนกว่าจะมีผู้เล่นอื่นได้เล่นบอลก่อน

2.2.5  ลูกบอลที่ส่งจะต้องไม่ลอย หรืออาจทำให้เกิดอันตรายในการเล่น

2.3  ลูกบอลออกนอกสนามเมื่อลูกบอลผ่านข้ามเส้นข้าง หรือเส้นหลัง ให้ถือว่าลูกบอลออกนอกสนาม ให้เริ่มเล่นใหม่ ดังนี้

2.3.1  กรณีลูกบอลผ่านข้ามเส้นข้าง

–  ให้เริ่มเล่นบนเส้นข้าง ใกล้กับตำแหน่งที่ลูกบอลออกนอกสนาม

–  ผู้ที่เริ่มเล่นบอลจะอยู่ในสนามหรือนอกสนามก็ได้

–  ให้เริ่มเล่นโดยผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม

2.3.2  กรณีลูกบอลผ่านข้ามเส้นหลัง โดยฝ่ายรุก เมื่อไม่มีการได้ประตูให้เริ่มเล่น ดังนี้

–  นำลูกมาเริ่มเล่นที่แนวระยะ 14.63 หลา ตรงกับจุดที่ลูกออกเส้นหลังภายในเขตแนวขนานเส้นหลัง

–  เริ่มเล่นโดยผู้เล่นฝ่ายรับ

2.3.3  กรณีลูกบอลผ่านข้ามเส้นหลังโดยผู้เล่นฝ่ายรับอย่างไม่เจตนา เมื่อไม่มีการได้ประตูให้เริ่มเล่นดังนี้

–  นำลูกมาเริ่มเล่นบนเส้นข้าง ระยะ 5 หลาจากมุมธง ด้านที่ใกล้จุดที่ลูกบอลออก

–  เริ่มเล่นโดยผู้เล่นฝ่ายรุก

–  เรียกการเล่นในกรณีนี้ว่า การได้ลูกกินเปล่าจากมุม (corner)

2.3.4  กรณีที่ลูกบอลผ่านข้ามเส้นหลัง โดยผู้ที่เล่นฝ่ายรับอย่างเจตนาในแดนของตนเอง เมื่อไม่มีการได้ประตูให้เริ่มเล่น ดังนี้

–  นำลูกบอลมาเล่นบนเส้นหลังบนจุดระยะ 10 หลา จากเสาประตู หรือบนเส้นหลังระหว่างจุดระยะ 10 เมตร

กับเส้นโค้งเขตยิงประตูสำหรับสนามที่ใช้จุดระยะ 9-10 หลา ต้องวางลูกบอลบนจุดระยะนี้

–  เริ่มเล่นโดยฝ่ายรุก

–  เรียกการเล่นในกรณีนี้ว่า การเล่นลูกโทษจากมุม (penalty corner)

2.4  การทำบูลลี่

2.4.1  การเริ่มเล่นใหม่ จะเริ่มโดยการทำบูลลี่ เมื่อ

–  มีการเปลี่ยนลูกบอลใหม่ที่ใช้แข่งขัน มีการทำผิดกติกาการแข่งขัน พร้อมกันทั้งสองทีม มีการหยุดเวลาด้วยเหตุมีการบาดเจ็บ

หรือเหตุอื่นโดยไม่ได้มีการทำผิดกติกาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

2.4.2  วิธีการทำบูลลี่

–  ผู้ตัดสินเป็นผู้กำหนดตำแหน่งทำบูลลี่ แต่ต้องไม่อยู่ในระยะ 14.63 หลา จากเส้นหลัง

–  ผู้เล่นแต่ละทีมหันหน้าเข้าหากัน  โดยเส้นหลังของแดนตนเองอยู่ทางด้านขวา

–  ลูกบอลอยู่บนพื้นสนามระหว่างผู้เล่น ทั้งสอง

–  ผู้เล่นทั้งสองใช้ไม้แตะพื้นด้านขวาลูกบอล แล้วใช้ไม้ด้านแบนแตะกันเหนือลูกบอล ให้ถือเป็น 1 ครั้ง หลังจากนั้นผู้เล่นคนใดคนหนึ่งก็สามารถใช้ไม้เล่นลูกต่อไปได้

–  ผู้เล่นคนอื่นต้องอยู่ห่างจากลูกบอลอย่างน้อย 5 หลา จนกว่าลูกบอลอยู่ในการเล่น

การได้ประตู

 

–  การได้ประตู เกิดขึ้นเมื่อบอลได้ผ่านเส้นประตูไปหมดทั้งลูกระหว่างเสาประตูภายใต้คาน โดยผู้เล่นฝ่ายรุกเล่นบอลในเขตยิงประตู

และลูกบอลต้องไม่ออกไปนอกเขตยิ่งประตูก่อนที่ลูกบอลผ่านข้ามเส้นประตู

–  ลูกบอลจะต้องถูกเล่นหรือสัมผัสไม้ หรือร่างกายของฝ่ายรับก่อนหรือหลังการเล่นของฝ่ายรุกในเขตยิงประตู

–  หลังจากหยุดการเล่นในเขตยิงประตู ผู้เล่นฝ่ายรุกจะต้องเล่นลูกในเขตยิงประตูอีกครั้งก่อนจึงถือว่าได้ประตู

–  เมื่อผู้รักษาประตูเสียการยิงลูกโทษ ณ จุดโทษ

–  ฝ่ายที่ทำประตูได้มากกว่าคือ ผู้ชนะ

ข้อปฏิบัติในการเล่น (CONDUCT OF PLAY)     

การเล่นฮอกกี้ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น กติกาฮอกกี้จึงมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้เล่นทุกคน

1)  ผู้เล่นต้องไม่ปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้
1.1  การใช้ไม้และอุปกรณ์การเล่น
1.1.1  เล่นลูกบอลด้วยด้านนูน  หรือด้านหลังของไม้
1.1.2  มีส่วนร่วมในการเล่น ขณะที่ไม่มีไม้ของตนเองอยู่ในมือ
1.1.3  ใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของไม้เล่นลูกสูงเหนือไหล่
1.1.4  ยกไม้เหนือศีรษะของผู้เล่น
1.1.5  ใช้ไม้แสดงอาการที่เป็นอันตราย ขู่ หรือขัดขวางผู้เล่นคนอื่น
1.1.6  เล่นบอลอย่างอันตราย หรือนำไปสู่การเล่นที่อันตราย เช่น ตี เกี่ยว ดึงปะทะไม้ หรือเสื้อผ้าของผู้เล่นอื่น
1.1.7  ขว้างชิ้นส่วนสิ่งของ หรืออุปกรณ์การเล่นใส่ลูกบอล ผู้เล่นคนอื่น หรือผู้ตัดสิน
1.2  การใช้ร่างกาย หรือเท้าโดยผู้เล่นที่ไม่ใช่ผู้รักษาประตู
1.2.1  หยุดหรือจับลูกบอลด้วยมือ
1.2.2  เจตนาหยุด แตะ หยิบ ขว้าง หรือพาบอลด้วยส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ในกรณีลูกบอลถูกเท้า หรือร่างกายของผู้เล่นจะไม่ถือว่าผิดกติกา
โดยทันทีจะผิดกติกา ก็ต่อเมื่อผู้เล่นปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
–  เจตนา เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับลูกบอล
–  ไม่พยายามหลีกเลี่ยงการตี
–  อยู่ในตำแหน่งที่ชัดเจนที่จะหยุดลูกบอล
–  ได้เปรียบในการเล่น

1.2.3  ใช้เท้าหรือขาช่วยค้ำยันไม้ในการแย่งบอล
1.2.4  เจตนาเข้าไปในประตู  หรือยืนบนเส้นประตูของฝ่ายตรงข้าม
1.2.5  เจตนาวิ่งไปหลังประตู
1.3  การทำลูกบอลลอย
1.3.1  เจตนาทำลูกบอลให้ลอยโดยการตี ยกเว้นการยิงประตู การทำลูกบอลลอย โดยไม่เจตนาจากการตี และการส่งลูกกินเปล่าทุกๆที่
ในสนามจะถือว่าไม่ผิดกติกา ถ้าไม่เป็นอันตรายหรือนำไปสู่การเล่นที่เป็นอันตราย
1.3.2  เจตนาทำให้ลูกบอล จนกระทั่งบอลตกลงพื้นในบริเวณเขตยิ่งประตู
1.3.3  เข้าใกล้ลกบอลที่กำลังตกสู่พื้นในรัศมีน้อยกว่า 5 เมตร จากผู้เล่นที่กำลังรับบอลก่อนที่ผู้รับบอลนั้นจะเล่นลูกบนพื้นสนาม
1.3.4  งัดลูกบอลใส่ผู้อื่นโดยเจตนา
1.4  การขัดขวาง (Obstruction) การขัดขวางฝ่ายตรงข้าม โดยพยายามเล่นบอลในลักษณะ ดังต่อไปนี้
1.4.1  เคลื่อนที่เข้าขวางฝ่ายตนเอง หรือไม้ของฝ่ายตนเอง
1.4.2  บังลูกบอลด้วยไม้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
1.4.3  ใช้ไม้หรือลำตัว เข้าไปกีดกั้นของฝ่ายตรงข้าม
1.5  บีบบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามทำผิดกติกา  โดยไม่เจตนา
1.6  การถ่วงเวลา การเล่นช้าเพื่อให้หมดเวลาไป
2)  สิ่งที่ผู้รักษาประตูจะต้องปฏิบัติ  เมื่อมีลูกบอลอยู่ในเขตยิ่งประตูของตนเอง
2.1  ใช้ไม้ เครื่องป้องกันขาและเท้า ผลักลูกบอลออกไป หรืออาจใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายรวมถึงมือด้วย ทำการหยุดบอล แต่ต้องไม่ผลักลูกบอล
หรือนอนทับลูกบอล โดยท่วงท่าทีไม่อันตราย หรือนำไปสู่อันตรายในการเล่น
2.2  หยุดลูกบอลหรือให้ลูกบอลสะท้อนออกไป ด้วยไม้เหนือไหล่จะต้องไม่อันตราย หรือนำไปสู่อันตราย
2.3  ให้ลูกบอลสะท้อนออกไปเหนือคานประตูหรือเสาประตูด้วยหน้าไม้หรือขอบไม้
3)  สิ่งที่ผู้รักษาประตูจะต้องปฏิบัติ เมื่อลูกบอลอยู่นอกเขตยิงประตูตนเอง
3.1  จะต้องไม่ร่วมเล่นนอกเขตครึ่งสนามของตนเอง ยกเว้นเมื่อได้ลูกโทษ ณ จุดโทษ
3.2  เล่นลูกบอลได้เหมือนผู้เล่นอื่นๆ โดยไม่มีสิทธิพิเศษใดๆ
4)  ถ้าลูกบอลไปชนผู้ตัดสิน หรือสิ่งใดๆที่ร่วงหล่นในสนาม รวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ของผู้เล่นในสนามที่หลุดโดยไม่เจตนา ให้การแข่งขันนั้นดำเนินการต่อไป

กติกาการแข่งขันยิงลูกที่จุดโทษ (PENALTY STROKE COMPETITION REGULATIONS)

ผู้เล่นจำนวน 5 คน ของทั้งสองทีม ที่ถูกเลือกโดยผู้จัดการทีมจากใบรายชื่อนักกีฬา แต่ต้องไม่รวมถึงผู้เล่นที่ถูกแบนออกจากการแข่งขันโดยฝ่ายจัดการแข่งขัน ลำดับการยิงให้ยิงตามลำดับ 1-5 ในใบส่งรายชื่อระหว่างการแข่งขันยิงลูกที่จุดโทษนักกีฬา(ผู้เล่น และผู้รักษาประตู) ที่ถูกใบแดง จะต้องออกจากการแข่งขันทันที และไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้

ผู้ตัดสินจะเป็นผู้เลือกว่าจะใช้ประตูฝั่งใดในการยิงลูกที่จุดโทษ และโยนเหรียญเสี่ยงกับหัวหน้าทีมทั้งสองเพื่อเลือกว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายที่ ยิงก่อนทีมที่ยิงประตูได้มากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ

ในกรณีที่การยิงรอบแรกเสมอกัน .ให้ใช้การยิงแบบ Sudden Death ในรอบที่สอง และจะต้องใช้ผู้เล่น 5 คนเดิมจากการยิงในรอบแรก ไม่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับการยิงในใบส่งรายชื่อ ทีมที่ยิงประตูได้มากกว่าคู่ต่อสู้จากการเสมอกันจะเป็นฝ่ายชนะ การยิงในรอบ Sudden Death จะไม่มีการจำกัดจำนวนประตูที่ยิงได้ของแต่ละทีม ถ้าหากทั้งสองทีมยังเสมอกัน ให้ยิง Sudden Death ในรอบที่สาม และตั้งแต่รอบที่สามเป็นต้นไปผู้จัดการทีมจะต้องเลือกผู้เล่น 5 คนใหม่ในทุกๆรอบ ไม่ซ้ำกับผู้เล่นที่ยิงไปแล้ว

ทีมที่เลือกยิงก่อนในรอบแรก จะต้องไม่ยิงเป็นทีมแรกในรอบ Sudden Death

ผู้จัดการทีม ผู้รักษาประตู และผู้เล่น 5 คนที่แข่งขันเท่านั้นที่มีสิทธิอยู่ในสนามในระหว่างการแข่งขันยิงลูกที่จุด โทษ โดยทั้งหมดนี้จะต้องอยู่นอกเขต 23 เมตร ยกเว้นผู้รักษาประตู และผู้เล่นที่กำลังแข่งขัน

กติกาฮอกกี้(เพิ่มเติม)

1.ใบเขียว พัก2นาที
– ในระหว่างช่วงเวลาที่ถูกพัก ทีมจะต้องเล่นโดยมีผู้เล่นน้อยกว่า1คน
– ผู้ตัดสินจะเริ่มเกมทันที หลังจากให้ใบเขียวแก่ผู้เล่น
– ผู้เล่นที่ได้รับใบเขียวจะต้องออกจากสนามทันที ถ้าผู้เล่นเจตนาขัดขวางหรือรบกวนการเล่นจะต้องได้รับการลงโทษเพิ่มเติมจาก ผู้ตัดสินตามกติกา
– การพัก2นาที จะเริ่มจับเวลาเมื่อนักกีฬานั่งลงบนเก้าอี้ข้างสนามแล้วเท่านั้น
– เวลา2นาทีจะถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ปฎิบัติหน้าที่ในการแข่งขันแม็ทช์นั้นๆ

2.การทำผิด กติกาของการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ ในการเล่นPenalty Corner
2.1 ก่อนที่บอลจะถูกส่งเข้าเล่น ห้ามผู้เล่นฝ่ายรุกคนอื่นนอกจากผู้ที่ส่งบอลเข้าเล่นเข้ามาในเขตยิงประตู และห้ามผู้เล่นฝ่ายรับข้ามเส้นกลางสนามและเส้นหลังเข้ามาในสนามเป็นอันขาด
2.2 ถ้าฝ่ายรับทำผิดกติกา(ยกเว้นผู้รักษาประตู) ผู้เล่นคนนั้นจะต้องขึ้นไปอยู่ที่เส้นกลางสนาม และไม่สามารถนำผู้เล่นคนอื่นมาทดแทนได้
2.3 ถ้าผู้รักษาประตูทำผิดกติกา ฝ่ายรับจะต้องเล่นโดยมีผู้เล่นน้อยกว่า1คน
2.4 ถ้าฝ่ายรุกทำผิดกติกา ผู้เล่นคนนั้นจะต้องขึ้นไปอยู่ที่เส้นกลางสนาม
2.5 ฝ่ายรุกที่ส่งบอลเข้าเล่นจากเส้นหลังจะต้องเล่นบอลจังหวะเดียวโดยไม่หลอกล่อ หรืิอเจตนาทำให้ฝ่ายรับเสียจังหวะ ถ้าทำผิดกติกาจะต้องขึ้นไปอยู่ที่เส้นกลางสนาม และสามารถทดแทนได้ด้วยผู้เล่นที่อยู่รอบเขตยิงประตูเท่านั้น
3.การเล่นPenalty Shoot-out 
3.1 ผู้เล่นฝ่ายละ5คน เล่น1:1กับผู้รักษาประตู ผู้เล่น5คนจะต้องถูกส่งชื่อก่อนการเล่นโดยผู้จัดการทีมและเป็นผู้เล่นที่ อยู่ในรายชื่อทีมในการแข่งขันแม็ทช์นั้นๆเท่านั้น
3.2 ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ปฏิบัติหน้าที่มีหน้าที่เลือกประตูหรือด้านที่ใช้ในการเล่น
3.3 ทีมที่ชนะในการเสี่ยงเหรียญจะได้เลือกว่าจะเล่นก่อนหรือป้องกันก่อน
3.4 ทีมที่ทำประตูได้มากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ
3.5 ในการเล่นPenalty Shoot-out ผู้เล่นคนอื่นๆรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทีมที่มีรายชื่อในการแข่งขันแม็ทช์นั้นๆจะ สามารถเข้ามาในสนามได้ในพื้นที่นอกเหนือเขต23เมตรที่ใช้ในการเล่นPenalty Shoot-out ส่วนผู้รักษาประตูทั้งสองฝ่ายจะอยู่บริเวณเส้นหลังนอกเขตยิงประตู ผู้เล่นที่เล่นPenalty Shoot-out เท่านั้นที่อนุญาตให้เข้ามาในเขต23เมตร
3.6 ผู้เล่นที่ถูกให้พักการแข่งขันโดยฝ่ายจัดฯ หรือได้รับใบแดงในแม็ทช์นั้นๆจะไม่สามารถเล่นPenalty Shoot-out ได้
3.7 การเล่นPenalty Shoot-out ให้ปฏิบัติดังนี้
3.7.1 ผู้รักษาประตู ให้ยืนหลังเส้นประตูระหว่างเสาทั้งสอง
3.7.2 บอลต้ังบริเวณหลังเส้น23เมตร ตรงข้ามกับกึ่งกลางของประตู
3.7.3 ผู้เล่นฝ่ายรุก ยืนหลังเส้น23เมตรใกล้กับลูกบอล
3.7.4 เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณนกหวีด ผู้เล่นฝ่ายรุกและผู้รักษาประตูจึงสามารถเข้ามาในเขต23เมตรได้
3.7.5 Penalty Shoot-out จะสิ้นสุดเมื่อ
– เวลา 8 วินาทีจบลง
– ฝ่ายรุกทำประตูได้
– ฝ่ายรุกทำผิดกติกา
– ผู้รักษาประตูทำผิดกติกา ซึ่งจะต้องเล่นPenalty Shoot-outอีกครั้ง
– ผู้รักษาประตูเจตนาทำผิดกติกา ซึ่งผู้ตัดสินให้เป็นประตู
– บอลออกนอกสนามทั้งเส้นหลังประตู และเส้นข้างสนามรวมทั้งผู้รักษาประตูเจตนาทำลูกออก
เส้นหลังประตู

3.8 ระหว่างการเล่นPenalty Shoot-out ถ้าผู้เล่นฝ่ายรุกหรือผู้รักษาประตูได้รับใบเหลืองหรือใบแดงซึ่งจะถูกให้ออก จากการแข่งขันทันที และไม่สามารถทดแทนได้จากผู้เล่นที่อยู่นอกเหนือจากผู้เล่น5คนที่ส่งชื่อ
3.9 ระหว่างการเล่นPenalty Shoot-out ถ้าผู้รักษาประตูได้รับบาดเจ็บไม่สามารถเล่นต่อไปได้ จะสามารถทดแทนได้จากผู้เล่นที่ส่งชื่อเข้าแข่งขันในแม็ทช์นั้นๆเท่านั้น
3.10 ถ้ายังเสมอกันใน5คนแรกให้เล่นต่อในรอบที่สอง ทีมที่ทำประตูมากกว่าคู่ต่อสู้1ประตูจะเป็นฝ่ายชนะ
3.11 ผู้เล่นที่เล่นในรอบที่สองไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เล่นใน5คนแรก
3.12 ทีมที่ยิงก่อนในรอบแรก จะต้องเป็นฝ่ายรับก่อนในรอบที่สอง

 

กติกาของการแข่งขันกีฬาฮอกกี้

 

 

 

About the Author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may also like these

PowerFul By Rufeo